RECETOX EDUCATION | Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAnalytická chemie ŽP - anorganické polutanty

Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty

Kód v is.muni: C6110 | Jazyk: ČJ | Období: jaro | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k

Vyučující:

Prof. RNDr. Josef Komárek, Dr.Sc.
Mgr. Jan Kuta


Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět typům vzorků životního prostředí a způsobu anorganické analýzy - zvolit vhodnou techniku vzorkování - charakterizovat parametry důležité pro úpravu vzorků vod, ovzduší, půd a biologických materiálů - porovnat možnosti metod pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí - navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí