RECETOX EDUCATION | Obecná ekotoxikologie - cvičení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUObecná ekotoxikologie - cvičení

Obecná ekotoxikologie - cvičení

Kód v is.muni: Bi5580c | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 0/0/1
Kredity: 1 kr. (plus ukončení) | Ukončení: z.

Vyučující:

RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)
Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.


Seminář rozšířuje a dopľňuje přednášku z Obecné ekotoxikologie (Bi5580). Po absolvování semináře budou studenti schopni:

  • realizovat konkrétní ekotoxikologické testy
  • vyhledávat a pracovat toxikologickými daty (formou samostatného projektu, práce s databázemi)
  • popsat a diskutovat ekotoxikologické metody (demonstrace v laboratořích centra RECETOX)

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí