RECETOX EDUCATION | Správná laboratorní praxe

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUSprávná laboratorní praxe

Správná laboratorní praxe

Kód v is.muni: C5920 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 1/0/0
Kredity: 1 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • porozumět principům GLP a nutnosti jejich dodržování pro zajištění kvality analytických výsledků;
  • pracovat s příslušnými normami;
  • diskutovat organizace laboratoře a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilost ;
  • objasnit validaci zařízení, analytického systému a analytických metod ;
  • vysvětlit provozní charakteristiky metod a hodnocením výsledků analýz. ;
  • realizovat správně odběry vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních objektů;
  • navrhovat a vyhodnocovat vzorkovací plán s důrazem na vzorkování složek životního prostředí.;
  • chápat a vysvětlit potřebu GLP v praxi (testování bezpečnosti látek pro člověka a prostředí, mikrobiologie, laboratorní zvířata, léčiva, GMO atd.).

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí