RECETOX EDUCATION | Chromatografické metody I.

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU



Chromatografické metody I.

Chromatografické metody I.

Kód v is.muni: C5910 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • definovat podstatu chromatografických metod a charakterizovat je v kontextu s ostatními separačními analytickými metodami;
  • pochopit a objasnit principy jednotlivých typů chromatografie, instrumentace a technického řešení chromatografických metod, jednotlivých jejich částí a detekčních prvků;
  • vysvětlit teoretické aspekty a mechanismy chromatografické separace a postupy výběru chromatografických systémů;
  • vyhodnotit a interpretovat výsledky chromatografické analýzy;
  • posoudit význam spojení chromatografických technik vájemně a s jinými analytickými technikami především spektrálními technikami.
  • charakterizovat trendy vývoje chromatografických metod
  • využít výhod chromatografie v kvalitativní a kvantitativní analýze různých typů vzorků;

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí