RECETOX EDUCATION | Půdní ekotoxikologie - cvičení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUPůdní ekotoxikologie - cvičení

Půdní ekotoxikologie - cvičení

Kód v is.muni: Bi7533c | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 0/0/3 bloková nepravidelná výuka cca 40 hod za semestr
Kredity: 3 kr. (příf plus uk plus > 4) | Ukončení: z

Vyučující:

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Mgr. Jana Vašíčková


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • Připravit OECD artificiální půdu a stanovit její vlastnosti
  • Vypočítat koncentrace testované chemikálie dávkované do půdy
  • Připravit kontaminovanou půdu
  • Manipulovat s modelovými půdními organismy
  • Testovat toxicitu půdy pomocí čtyř půdních testů toxicity
  • Vyhodnocovat křivky dávka - odpověď několika statistickými metodami

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí