RECETOX EDUCATION | Půdní ekotoxikologie

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUPůdní ekotoxikologie

Půdní ekotoxikologie

Kód v is.muni: Bi7533 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

  • definovat půdní ekotoxikologii a obhájit její význam v ochraně půd
  • charakterizovat základní půdní vlastnosti a jejich význam pro osud kontaminantů
  • vysvětlit biodostupnost v půdním prostředí, její význam a základní zákonitosti popsat základní metodiky půdní ekotoxikologie: jednotlivé testy a metody hodnocení půdní bioty reálných půd in situ
  • kombinovat znalosti o osudu chemických látek v půdě, ekologii půdních organismů a vlastnostech půdního prostředí
  • interpretovat a diskutovat výsledky půdních testů a studií ve vztahu k procesu analýzy ekologických rizik
  • navrhovat přístupy k posuzování znečištění půd či hodnocení chemických látek, pesticidů apod.

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí