RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení

Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení

Kód v is.muni: Bi7520c | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 0/0/1
Kredity: 1 kr. | Ukončení: z

Vyučující:

Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
RNDr. Kateřina Nováková (roz. Bártová)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.


Po absolvování kurzu jsou studenti schopni pochopit principy vzorkování sedimentů, vody a vodních organismů, rozpoznat bioindikace fekálního a trofického znečištění prodiskutovat souvislosti dějů ve vodním ekosystému. Cvičení je realizováno formou terénní exkurze a veškerá činnost je realizována s moderními přístroji a vzorkovacími přístroji prakticky, individuálně a přímo v terénu.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí