RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie vodních ekosystémů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologie vodních ekosystémů

Ekotoxikologie vodních ekosystémů

Kód v is.muni: Bi7520 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Mgr. Karel Brabec, Ph.D.


Na konci tohoto kurzu bude student schopen:

 • definovat ekotoxikologii vodních ekosystémů a její základní principy ;
 • klasifikovat vodní ekosystémy na základě jejich charakteristik ;
 • charakterizovat základní vlastnosti vody a jejich vztah ke stavu ekosystému ;
 • rozlišit hlavní kontaminanty vodního prostředí;
 • diskutovat faktory ovlivňující biodostupnost a osud polutantů ve vodních ekosystémech;
 • navrhnout a interpretovat testy pro hodnocení toxicity ve vodním prostředí také v kontextu legislativy;
 • plánovat strategie odběrů pro různé biotické i biotické matrice;
 • zhodnotit vlastnosti, kontaminaci a ekotoxicitu sedimentů;
 • interpretovat výstupy z bioindikací a biomonitoringu v akvatických ekosystémech;
 • zhodnotit potenciální účinky stresorů na ekosystémové úrovni;
 • porozumět a vysvětlit principy Rámcové směrnice o vodách – hodnocení chemického a ekologického stavu vod;
 • porovnat různé přístupy k čištění odpadních vod;
 • rozumět aktuálním problémům znečištění vodního prostředí – jako nové typy polutantů, endokrinní disrupce, masový rozvoj sinic;
 • zhodnotit vliv více stresorů v akvatickém prostředí;

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí