RECETOX EDUCATION | Ekotoxikologie terestrických ekosystémů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUEkotoxikologie terestrických ekosystémů

Ekotoxikologie terestrických ekosystémů

Kód v is.muni: Bi7510 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.


Předmět podává komplexní přehled o problematice ekotoxikologie na ekosystémové úrovni. Po jeho absolvování budou studenti schopni:

  • popsat působení chemických látek na terestrické ekosystémy
  • vysvětlit základní procesy probíhající v ekosystému se zřetelem k toxickým látkám
  • identifikovat potenciální citlivá a kritická místa při aplikaci toxikantů
  • klasifikovat ekologické faktory, které současně na ekosystém působí
  • interpretovat data získaná rutinními monitorovacími postupy
  • navrhovat základní metodická schémata pro výzkum ekotoxikologických problémů

Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí