RECETOX EDUCATION | Obecná ekotoxikologie

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUObecná ekotoxikologie

Obecná ekotoxikologie

Kód v is.muni: Bi5580 | Jazyk: ČJ | Období: podzim | Rozsah: 2/0/0
Kredity: 2 kr. (plus ukončení) | Ukončení: zk

Vyučující:

Doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.


Po absolvování studenti budou schopni chápat koncepci ekotoxikologie, která vychází ze schématu: stresory (tj. cizorodé chemické látky nebo fyzikální faktory) působí na organismy a vyvolávají v nich škodlivé efekty (biologické systémy jsou chápány jako receptory působení stresu). Studenti budou schopni popsat a vysvětlit efekty na organismech žijících v přirozeném prostředí, v ekosystémech (od bakterií, přes rostliny a bezobratlé po obratlovce, včetně člověka). Studenti dokážou diskutovat a interpretovat obecné principy ekotoxikologie a budou zvládat hodnocení a využití metodických postupů v ekotoxikologii pro předpovědi toxických účinků látek. Studenti budou schopni zdůvodnit aplikace a využití poznatků ekotoxikologie v praxi.


Profil předmětu v katalogu předmětů MUNI

Aktuální studijní materiály (po autorizaci v is.muni.cz)

Ukázka studijních materiálů (bez autorizace)


Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí