RECETOX EDUCATION | Důležité termíny

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUDůležité termíny

Důležité termíny

Harmonogram akademického roku na PřF

Nejdůležitější termíny pro podzim 2018 / jaro 2019

 

Termíny podzim 2018

Akce

Termín

Poznámka

Vyhlášení nových témat bakalářských a diplomových prací a přihlašování studentů září - říjen více informací
Přihlášky k rigoróznímu řízení 1.9. - 27.9.2018 více informací
K dispozici jsou aktuální okruhy SZZ pro všechny obory na jarní termíny říjen více informací
Odevzdání BP a DP pro termín SZZ v únoru (všechny obory) 4.1.2019  
SZZ únorový termín (všechny obory) 5. - 16.2.2019 - konkrétní termín bude upřesněn Komise - budou upřesněny

 

 

Termíny jaro 2019

Akce

Termín

Poznámka

Vyhlášení nových témat disertačních prací únor 2019 více informací
Přihlášky do bakalářského studia 28.2.2019 více informací
Přihlášky do magisterského navazujícího studia 30.4.2019 více informací
Přihlášky do doktorského studia 30.4.2019 více informací
Přijímací zkoušky do doktorského studia konec června 2019 více informací
Odevzdání DP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie 17.5.2019  
Odevzdání DP Chemie životního prostředí 17.5.2019  
Odevzdání BP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie 31.5.2019  
Odevzdání BP Chemie (práce školitelů v Centru) 31.5.2019  
Obhajoba DP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie

3. - 28.6.2019, termín bude upřesněn

 

Komise: konkrétní složení bude upřesněno

Obhajoba DP Chemie životního prostředí 3. - 28.6.2019, termín bude upřesněn

Komise: konkrétní složení bude upřesněno

SZZ Mgr. Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie 3. - 28.6.2019, termín bude upřesněn

Komise: konkrétní složení bude upřesněno

SZZ Mgr. Chemie životního prostředí 3. - 28.6.2019, termín bude upřesněn

Komise: konkrétní složení bude upřesněno

SZZ BP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie

společně s celou Speciální biologií – termín stanoví ústav experimentální biologie

 

komise

Obhajoba BP Speciální biologie, zaměření Ekotoxikologie 3. - 28.6.2019, termín bude upřesněn

Komise: konkrétní složení bude upřesněno

Obhajoba BP Chemie (práce školitelů v Centru)

3. - 28.6.2019, termín bude upřesněn

Komise: konkrétní složení bude upřesněno

SZZ Bc. Chemie (celý obor)

společně s celou chemií – termín stanoví ústav Chemie

cca polovina června

komise

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí