RECETOX EDUCATION | Archiv seminářů od podzimu 2011

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUArchiv seminářů od podzimu 2011

Archiv seminářů od podzimu 2011

Podzim 2017

Termín

Téma

05/10/2017 Doc. Šimek: Školení provozu budovy A29 a bezpečnosti práce v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
12/10/2017 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - zadání (Mgr. Škulcová)
19/10/2017 Interaktivní případová studie - environmentální problém a jeho řešení - prezentace výsledků práce studentů (Mgr. Škulcová)
26/10/2017 dr. Jiří Novák (RECETOX): Práce s vědeckou literaturou: Jak citovat a jaké nástroje k tomu používat.
02/11/2017

dr. Ondřej Mikeš: Exposure science – self-administred questionnaires in epidemiology, ELSPAC – exposure to household chemicals (prezentace)

09/11/2017 Ing. Milan Havel (Arnika): Odpadové hospodářství obcí
16/11/2017

ing. Jan Drapáč, ing. Lubor Leichmann (ČMC, a.s.): Podniková ekologie

23/11/2017 Komunikace odborného tématu (= představení tématu své DP) formou kulatého stolu: 1) každý představí téma/cíl své DP (max 3 min bez pomůcek, powerpointu apod), 2) dva povinné dotazy, 3) dvě krátké odpovědi. Hodnotí se srozumitelnost, odbornost, odpovědi na dotazy, kvalita položených dotazů.
30/11/2017 ODPADÁ Z RODINNÝCH DŮVODŮ PŘEDNÁŠEJÍCÍ (doc. Jana Soukopová (ESF MU): Dotace v oblasti ŽP - jejich pro i proti)
07/12/2017 ing. Jiří Jedlička a kol (Centrum dopravního výzkumu): Aktuální otázky vlivu dopravy na ŽP
14/12/2017 Presentations of PGS II. year: "One and half year of my doctoral research"    ENG

 

Jaro 2017

Termín

Téma

2/3/2017 Promítání filmu "Je s námi konec?" s následnou diskusí (http://www.csfd.cz/film/455787-je-s-nami-konec)
9/3/2017 Prezentace DP po půl roce řešení - 1. ročník navazujícího magisterského studia
16/3/2017 Interactive case study 3 - mgr. Škulcová
23/3/2017 Bc. Jamorír Sobotka: UNIS - arktická chemie na Špicberkách; Bc. Marie Milíčková - Proč vyjet pracovat do zahraničí aneb pár slov o ERASMU+ praktických stážích (+ půlrocni stáž v Barceloně)
30/3/2017 Interactive case study 4 - mgr. Škulcová
6/4/2017 promítání filmu "Underkastelsen" s následnou diskusí (http://www.csfd.cz/film/320827-underkastelsen)
13/4/2017 dr. Milan Sáňka: Je současné hospodaření s půdou udržitelné pro budoucí generace?
20/4/2017 bude upřesněno
27/4/2017 odpadá - nemoc - doc. Jana Soukopová (ESF MU): Dotace v oblasti ŽP - jejich pro i proti
4/5/2017 Presentation of the PhD students of the 3rd year; in ENGLISH, program:
11/5/2017 odpadá
18/5/2017 - pozor, možné delší trvání Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia

 

Podzim 2016

Termín

Téma

22/9 Doc. Šimek: Školení provozu budovy A29 a bezpečnosti práce v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
29/9 Doc. Hofman: Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - zadání a příprava - prezentace úvodní
6/10 Doc. Hofman: Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - prezentace a diskuse - výsledky skupin
13/10 Biodetekce v hodnocení endokrinní disrupce (doc. Hilscherová)
20/10
odpadá ...
27/10 Interaktivní environmentální studie (Mgr. Škulcová)
3/11 Interaktivní environmentální studie (Mgr. Škulcová)
10/11 Bioetika - etika v biologickém a biomedicínském výzkumu (prof. Veselská, ÚEB PřF MU)
17/11 odpadá
24/11 Systém hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin v ČR a EU (dr. Klašková, ÚKZÚZ)
1/12 Monitoring cytostatik ve zdravotnických zařízeních (dr. Bláhová)
8/12 odpadá
15/12 Presentations of PGS II. year: "One and half year of my doctoral research"    ENG
22/12 odpadá

 

Jaro 2016

Termín

Téma

10/3 dr. Karel Brabec: Stream restorations: Biological indicators at habitat scale in ENGLISH
17/3 dr. Sarah Hale, Norwegian geological institute, Norway: A taste of the use of sorbent amendment and passive sampling in the field in Norway (abstract); in ENGLISH
24/3 Prezentace DP po půl roce řešení - 1. ročník navazujícího magisterského studia (EKOTOX: Dvořáková, Miličková, Šmíd; CHŽP: Doležalová, Hložková, Kizovský, Sobotka, Zálešáková)
31/3 Mgr. Průša: Je nutriční epidemiologie (pseudo)vědou? Aneb opomíjené cesty expozice ...
7/4
Interactive case study 3 - mgr. Škulcová, mgr. Maňáková
14/4 Interactive case study 4 - mgr. Škulcová, mgr. Maňáková
21/4 Is cancelled - the following seminars will be longer
28/4

Presentation of the PhD students of the 3rd year; in ENGLISH, program:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LaX4JIhsvMrD_-IA7MGZsoRkQc7KlU0SYXXkuNZco4/edit?usp=sharing

5/5

Presentation of the PhD students of the 3rd year; in ENGLISH, program:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LaX4JIhsvMrD_-IA7MGZsoRkQc7KlU0SYXXkuNZco4/edit?usp=sharing

12/5

Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia (EKOTOX: Albrechtová, Klímová, Lačňák, Musilová, Šafaříková, Šulc; CHŽP: Fišerová, Hájková, Komancová, Kuklíková, Lesniáková, Martiník, Nežiková, Palát, Tobišková, Žážová)

rozpis: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VwskrvDmSoT5jSdyBiKcT0uXPMjcJl5J2u7mwGZEkbY/edit?usp=sharing

19/5

Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia (EKOTOX: Albrechtová, Klímová, Lačňák, Musilová, Šafaříková, Šulc; CHŽP: Fišerová, Hájková, Komancová, Kuklíková, Lesniáková, Martiník, Nežiková, Palát, Tobišková, Žážová)

rozpis: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VwskrvDmSoT5jSdyBiKcT0uXPMjcJl5J2u7mwGZEkbY/edit?usp=sharing

 

Podzim 2015

Termín

Téma

1/10 Školení bezpečnosti - doc. Šimek
8/10 Analýza stravovacích návyků pro hodnocení dietární expozice v epidemiologické studii ELSPAC - dr. Mikeš
15/10 Epidemiologický výzkum v RECETOX - mgr. Piler, mgr. Andrýsková, dr. Kadrnal
22/10 Udržitelný rozvoj v průmyslovém podniku ČMC Mokrá - ing. Drapáč
29/10 Hodnocení rizik kontaminace půd - dr. Sáňka - prezentace zde
5/11
Soil monitoring workshop:
Daniel Waechter: Long-term monitoring of organic pollutants in soil: a general conceptual approach to select chemicals potentially accumulating in soils
Martin Scheringer: Example for industrial and household chemicals: Early Identification of Organic: Chemicals with a Potential for Long-Term Environmental Contamination
Daniel Waechter: Example for pesticides: a conceptual approach to select pesticides potentially accumulating in soils
ENG
12/11 odpadá
19/11 Interactive case study I - mgr. Škulcová, mgr. Maňáková
26/11 Nanopesticides - dr. Melanie Kah (University of Wien, Austria)     ENG
3/12 odpadá
10/12 Presentations of PGS II. year: "One and half year of my doctoral research"    ENG
17/12

Interactive case study II - mgr. Škulcová, mgr. Maňáková

Jonáš Lačnák - Erasmus stáže, obecněji i konkrétní zkušenosti

 

Jaro 2015

Termín

Téma

5/3 Presentation of the PhD students of the 3rd year - in English
12/3 Presentation of the PhD students of the 3rd year- in English
19/3 --> 16/3

Seminar from 19/3 will be moved to 16/3, 11 AM in RCX 2

dr. Monica Amorim, University of Aveiro - Aiming for a sustainable environment - integration of high-throughput tools to tackle challenges of novel (nano)materials - in English

26/3 Michal Bittner - Reverzní osmóza v environmentální analýze
2/4 dr. Jitka Bečanová - Analýza emergentních polutantů v oceánech
9/4

Nikolai Friberg, NIVA - title will be clarified - ENG

invitation leaflet

16/4 Šimon Vojta Vzorkování a analýza POPs ve vnitřním prostředí Mgr. Martina Krátká
23/4 Jiří Novák Studium toxických účinků atmosferických polutantů
30/4 Prezentace DP po půl roce řešení - 1. ročník navazujícího magisterského studia
7/5 Prezentace DP po půl roce řešení - 1. ročník navazujícího magisterského studia
14/5 Prezentace ASIO s.r.o. - prof. Luděk Bláha
21/5 Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia
28/5 Prezentace DP – obhajoby na nečisto - 2. ročník navazujícího magisterského studia

 

Podzim 2014

Termín

Téma

2/10

Doc. Šimek: Školení provozu budovy A29 a bezpečnosti práce v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

prezentace ke stažení zde

9/10

Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - zadání a příprava

prezentace ke stažení zde

16/10

Interaktivní aktivita - Environmentální problém – učení se odborné prezentaci a diskusi - prezentace a diskuse

CHŽP I – Veverky šedé – zavlečený druh v UK – pozitiva/negativa a způsoby řešení

CHŽP II – Polutanty v mateřském mléce – kojit či nekojit?

EKOTOX I – Úbytek včel díky znečištění ŽP – jak vážný je to problém a jeho řešení …

EKOTOX II – GMO – uvedení omylů na pravou míru – pozitiva a negativa geneticky modifikovaných plodin

celkové známky skupin a užitečné (někdy) poznámky spolužáků

23/10

Dr. Pavel Babica: Adverse Outcome Pathways - představení konceptu & nových informatických databází

POZOR - seminář je v učebně A11/236

prezentace ke stažení zde

30/10

Dr. Barbora Jarošová: Endokrinní disrupce - aplikace výsledků in vitro biotestů

prezentace ke stažení zde

6/11

Dr. Petra Růžičková / Dr. Petra Přibylová: Výzkumná infrastruktura a Stopová laboratoř RECETOX

prezentace ke stažení zde a zde

13/11

Dr. Ondřej Adamovský: Metabolity sinic jako možné modulátory immunitního systému (předběžný název)

prezentace ke stažení zde

20/11

Mgr. Soňa Smetanová: Modeling of ecotoxicological and ecological risks in aquatic environment (in Czech)

prezentace ke stažení zde

Mgr. Jana Vašíčková: Evaluation of ecotoxicity of solid matrices using contact bioassays (in Czech)

prezentace ke stažení zde

27/11

(IN ENGLISH) Presentations of doctoral students 2nd year: "One and half year of my PhD research at RECETOX"

The final schedule of the names at particular dates and time slots is here:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LaX4JIhsvMrD_-IA7MGZsoRkQc7KlU0SYXXkuNZco4/edit#gid=0

4/12

Prof. Veselská: Vše, co jste kdy chtěli vědět o bioetice* (*ale báli jste se zeptat)

prezentace ke stažení ve studijních materiálech Bi7002, Bi9003, C0011 a C0013 pro zapsané studenty

11/12

(IN ENGLISH) Presentations of doctoral students 2nd year: "One and half year of my PhD research at RECETOX"

The final schedule of the names at particular dates and time slots is here:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LaX4JIhsvMrD_-IA7MGZsoRkQc7KlU0SYXXkuNZco4/edit#gid=0

18/12

(IN ENGLISH) Presentations of doctoral students 2nd year: "One and half year of my PhD research at RECETOX"

The final schedule of the names at particular dates and time slots is here:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LaX4JIhsvMrD_-IA7MGZsoRkQc7KlU0SYXXkuNZco4/edit#gid=0

 

Jaro 2014

Termín

Téma

6/3

Prezentace 3. ročník PGS – Malongwe, Maňáková, Matejovičová, Okonski, Rotter, Šudíková, Tomšej, Degrendele, Daniel, Kim, Masner, Pescheck, Popova, Sychrová

Program: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmnExJnwqEnydElxdnNTZ0Z3RUQwc2pyZGktaGx4Qnc&usp=sharing

ENG seminar

13/3

20/3

Presentation of research of Luca Nizzetto and Sara Pernilla Bohlin

ENG seminar

27/3

seminář nebude ve čtvrtek, místo toho jste zváni na tyto přednášky zahraničních expertů:

Pondělí 24/3/2014 v 13 hod v RCX2 - Prof. Meric Albay (Istanbul University, Turkey): Cyanotoxin problems in Turkey - Toxin production and responsible species in Turkish fresh- and brackish waters (pozvánka)

Úterý 25/3/2014 v 9 hod v RCX1 - dr. Tom Harner (Environment Canada):  Assessing Chemical Fate in the Environment: Applications of Passive Air Samples (pozvánka)

Středa 26/3/2014 v 13 hod v RCX2 - dr. Tom Harner (Environment Canada):  New Developments in the GAPS Network and PUF Disk Sampling (pozvánka)

3/4

simulace řešení zakázky na monitoring ŽP, případová studie, práce ve skupinkách: dopad průmyslového podniku na okolní ŽP (J. Hofman)

10/4

Dr. Andrýsková, Mgr. Piler: ELSPAC - infrastruktura  RECETOX

17/4

Prezentace DP po půl roce řešení - představení tématu

23/4

Prezentace DP po půl roce řešení - představení tématu

1/5

odpadá

8/5

odpadá

15/5

prezentace dokončených DP - obhajoby na nečisto

22/5

prezentace dokončených DP - obhajoby na nečisto

 

 

Podzim 2013

Termín

Téma

3/10

Doc. Zdeněk Šimek – provozní řád, laboratorní řád a bezpečnost práce – povinný seminář pro všechny, co chtějí kdy cokoliv dělat v laboratořích Centra

10/10

Dr. Navrátilová - SRS - Aktuální proces registrace přípravků na ochranu rostlin v ČR a EU

prezentace

17/10

RNDr. Jindřich Petrlík, Martin Skalský a Mgr. Viktorie Lupačová - Nevládní organizace - mýty a skutečnost

prezentace

24/10

CeHO VÚV TGM v.v.i. - Aktuality v odpadovém hospodářství - Ing. Bulková, Ing. Hudáková, Ing. Kořínek, Ing. Sirotková

prodloužený seminář – začátek v 10:00, předpokládaný konec v 17:00

prezentace

31/10

seminář odpadá jako náhrada delšího semináře 24/10

7/11

dr. Šebková a zvaní hosté z MŽP či MPO - Nakládání s chemickými látkami – aktuální legislativa v EU a v ČRa další

prezentace

14/11

Dr. Brabec, Dr. Tušil, prof. Maršálek - Aktuální problematika WFD

21/11

Dr. Jana Soukopová, ESF, MU - Ekonomie a životní prostředí – role soukromého a veřejného sektoru v ochraně a tvorbě ŽP

prezentace

28/11

ÚKZÚZ a ochrana půdy:

Půdoochranná opatření a dlouhodobý monitoring půd (Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.) prezentace

Hodnocení vlivu minerálního hnojení na mikrobiální společenstva v dlouhodobém polním pokusu na trvalém travním porostu (Mgr. Stanislav Malý, Ph.D.) prezentace

Digestáty: druhotné využití odpadů v zemědělství (Mgr. Martin Váňa) prezentace

5/12

možno přesunout o 1-2 semináře vpřed či vzad - Prezentace PGS II. ročník: Můj rok a půl výzkumu - 1. část

Bányiová, Čáp, Gregušková, Javůrek, Kraková, Némethová, Šindelářová, Škulcová, Čechová, Hošková, Chropeňová, Karásková, Novotná, Seifertová, Urcová

12/12

možno přesunout o 1-2 semináře vpřed či vzad - Prezentace PGS II. ročník: Můj rok a půl výzkumu - 2. část

Bányiová, Čáp, Gregušková, Javůrek, Kraková, Némethová, Šindelářová, Škulcová, Čechová, Hošková, Chropeňová, Karásková, Novotná, Seifertová, Urcová

19/12

seminář odpadá jako náhrada delšího semináře 24/10

 

Jaro 2013

Termín

Program

 21/02

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. – Programme of seminars, spring term; introduction new case study, establishment of working groups

28/02

OPVK RECETOX Networking – experiences from stays abroad – Audy, Mikeš, Sáňka

07/03

Ivan Holoubek – Planetary bounderies – Chemical pollution problem – Potential approaches and effectiveness of the international convention measures

14/03

Monitoring okolí cementárny Mokrá - příklad monitorovacího projektu RECETOX. Jakub Hofman. IN CZECH

21/03

Presentations od Diploma Thesis of the 5th year: Stay-of-the-Art before finalisation, 6-8 students per 15 min - IN CZECH

Program available at: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmnExJnwqEnydGJLX1BlMlBVRGgtclZsZ3BMdDRiREE&usp=sharing

28/03

Presentations od Diploma Thesis of the 5th year: Stay-of-the-Art before finalisation, 6-8 students per 15 min - IN CZECH

Program available at: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmnExJnwqEnydGJLX1BlMlBVRGgtclZsZ3BMdDRiREE&usp=sharing

04/04

Presentations od Diploma Thesis of the 5th year: Stay-of-the-Art before finalisation, 6-8 students per 15 min - IN CZECH

Program available at: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmnExJnwqEnydGJLX1BlMlBVRGgtclZsZ3BMdDRiREE&usp=sharing

11/04

Presentations od Diploma Thesis of the 5th year: Stay-of-the-Art before finalisation, 6-8 students per 15 min - IN CZECH

Program available at: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmnExJnwqEnydGJLX1BlMlBVRGgtclZsZ3BMdDRiREE&usp=sharing

18/04

Presentations of the State-of-the-Art of the PhD disertations - III. year: Results of work after 3 years

Érseková, Piler, Rábová, Kalina, Audy, Lišková

25/04

Promítání filmu Submission s následnou diskusí

http://www.imdb.com/title/tt1732756/

http://www.youtube.com/watch?v=Pdw8oAH6w6A

02/05

Dr. Zbyněk Prokop: Biotechnological Applications of Haloalkane Dehalogenases  

09/05

    Model case study – presentations of working groups

Podzim 2012

Termín/Date

Program

 20/09

organizing notes - Holoubek

27/09

CETOCOEN – Programme 3 – Prof. Damborský

Entering the provocative model case study, selection of students for solution - Holoubek

04/10

 

 11/10

2. year PhD – state of the art of work  (Hofman)

 18/10

2. year PhD – state of the art of work  (Hofman)

25/10

Our new colleagues - Where I am from, my background, my former institutions, my projects and thein results, my view of scientific work, my place in the RECETOX ...

Introduction OPVK Bláha

Luca Nizzetto

01/11

Karla Pozzo + Pernilla Bohlin + Lisa Melymuk

08/11

Brano Vrana + Tatsyana Rusina + Ninette Abou Mrad

15/11

prof. Gerhard Lammel + Christos Efstathiou + Marielle Mulder

22/11

Foppe Smedes

29/11

CETOCEN – Programme 5 + UNEP GMP Klánová, Dušek, Borůvková

06/12

 CETOCOEN – Programme 4 – prof. Klán

13/12

Presentation and discussion round the model case study - Holoubek

 

Jaro 2012

Termín

Program

 23/2

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.- Postavení RECETOX v ČR a ve světě

 1/3

Prezentace DP V. ročník: Diplomová práce před finalizací, 1. část, 6-7 studentů po 15 min:
EKOTOX: Bányiová, Dymák, Kavková, Laković, Némethová, Ospalík, Steček, Šindelářová, Škulcová
CHŽP: Adamcová, Bačová, Benčaťová, Benešová, Hošková, Chropeňová, Karásková, Kosková, Kutláková, Langová, Lorencová, Seifertová, Stehlíková, Urcová, Chytková, Čechová)

 8/3 - ENG

Prof. Branimír Jovančičevič, University of Beograd, Serbia - Biodegradation of petroleum as a native organic substance in geological conditions as well as pollutant in the environment

Prof. V. Feiza, dr. M. Aleinikovas, dr. A. Sasnaskas, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry: Presentation of institutes of agriculture, forestry and horticulture - projects and research

 15/3

Prezentace DP V. ročník: Diplomová práce před finalizací, 2. část, 6-7 studentů po 15 min:
EKOTOX: Bányiová, Dymák, Kavková, Laković, Némethová, Ospalík, Steček, Šindelářová, Škulcová
CHŽP: Adamcová, Bačová, Benčaťová, Benešová, Hošková, Chropeňová, Karásková, Kosková, Kutláková, Langová, Lorencová, Seifertová, Stehlíková, Urcová, Chytková, Čechová)

 22/3

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. – Současný stav výzkumu globální změny – Projekt Czech Globe

 29/3

Prezentace DP V. ročník: Diplomová práce před finalizací, 3. část, 6-7 studentů po 15 min:
EKOTOX: Bányiová, Dymák, Kavková, Laković, Némethová, Ospalík, Steček, Šindelářová, Škulcová
CHŽP: Adamcová, Bačová, Benčaťová, Benešová, Hošková, Chropeňová, Karásková, Kosková, Kutláková, Langová, Lorencová, Seifertová, Stehlíková, Urcová, Chytková, Čechová)

 5/4 - ENG

Dr. Ing. Jaroslav Slobodnik, Environmental Institute, Kos, Slovensko: Emerging environmental pollutants in the context of risk assessment of European river basins: case studies in countries of Central Europe

 12/4

 Doc. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

 19/4 - ENG

Prezentace PGS III. ročník: Výsledky výzkumu za tři roky PGS, 1. část, 6 studentů po 15 min:
Plotěný, Vašíčková, Šmídová, Jonáš (pryč), Macíková (pryč), Bielská, Brulík (pryč), Čonka, Fabišíková, Hovorková, Kuta, Landlová, Piliarová, Debajyoti, Sáňka, Urbánek, Vlčková

 26/4 - ENG

Prezentace PGS III. ročník: Výsledky výzkumu za tři roky PGS, 2. část, 6 studentů po 15 min:
Plotěný, Vašíčková, Šmídová, Jonáš (pryč), Macíková (pryč), Bielská, Brulík (pryč), Čonka, Fabišíková, Hovorková, Kuta, Landlová, Piliarová, Debajyoti, Sáňka, Urbánek, Vlčková

 3/5

Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., CEITEC - Středoevropský technologický institut - vize a současný stav

 10/5

Prezentace DP – IV. Ročník: První rok řešení DP, 1. část, 11-13 studentů po 10 min:
EKOTOX: Brázdová, Buffiová, Dydowiczová, Fojt, Krejčí, Lebedová, Michelová, Milatová, Procházková, Svobodová, Šudoma
CHŽP: Bílková, Daňsová, Draštíková, Hořínek, Imrišková, Jaša, Krátká, Nečasová, Onderková, Plachtová, Romanský, Sadílek, Vidrmanová, Vitvarová, Vrtílková, Vyhňáková

 17/5

Prezentace DP – IV. Ročník: První rok řešení DP, 2. část, 11-13 studentů po 10 min:
EKOTOX: Brázdová, Buffiová, Dydowiczová, Fojt, Krejčí, Lebedová, Michelová, Milatová, Procházková, Svobodová, Šudoma
CHŽP: Bílková, Daňsová, Draštíková, Hořínek, Imrišková, Jaša, Krátká, Nečasová, Onderková, Plachtová, Romanský, Sadílek, Vidrmanová, Vitvarová, Vrtílková, Vyhňáková

 

Podzim 2011

Termín

Program

22/9

Dr. Jakub Hofman / Doc. Zdeněk Šimek – laboratorní řád a bezpečnost práce

29/9

Odpadá, obhajoby DSP

6/10

Prof. Ivan Holoubek – Magický svět POPs aneb střípky mozaiky poznání

13/10

 Doc. Jana Klánová, doc. Luděk Bláha – Vědecká náplň projektu CETOCOEN

20/10

 Odpadá

27/10

Prezentace PGS II. ročník: Můj rok výzkumu - Érseková, Jesenská, Kubincová, Nešporová, Rábová, Kim, Audy, Dimitrov, Kalina, Lišková

3/11

 Dr. Alice Dvorská, Dr. Klára Komprdová, Dr. Jiří Komprda – Komplexní přístup ke studiu osudu POPs v prostředí

10/11

 Prof. Bedřich Moldan – Globální problémy životního prostředí

17/11

 Odpadá

24/11

 Prof. Blahoslav Maršálek – zprávy z cest

1/12

 RNDr. Radim Tolasz, ČHMÚ – Klimatické změny – mýty a skutečnost

8/12

Prof. Ivan Holoubek – Mission Reports – projekty Kyrgyzstan, Kazachstan, Protection of the Russian Arctic Marine Ecosystem, Kuwait

15/12

 

 

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí