RECETOX EDUCATION | Jednotný grafický styl prezentací

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Jednotný grafický styl prezentací


Pro účely projektu byl vytvořen jednotný grafický styl prezentací projektu. Navazuje na vizuální identitu Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a obsahuje prvky povinné publicity projektu. Na odkaze níže je možno stáhnout mustr pro program MS Powerpoint.

Stáhněte si MS Powerpoint prázdnou prezentaci s logolinky – mustr pro vyučující

Ukázka reálné prezentace k přednáškám

OPVK mustr pro přednášky jaro 2011

03.03.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí