RECETOX EDUCATION | Nabídka inovovaných předmětů v podzimním semestru

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Nabídka inovovaných předmětů v podzimním semestru


V rámci řešení projektu OPVK "Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU" (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) jsou inovovány i předměty podzimního semestru 2011. Jedná se o předměty:

  • "Ekotoxikologie terestrických ekosystémů (Bi7510)" – vyučuje doc. Anděl
  • "Půdní ekotoxikologie (Bi7533)" – vyučuje doc. Hofman
  • "Ekotoxikologie vodních ekosystémů (Bi7520)" – vyučují dr. Hilscherová a doc. Maršálek
  • "Hmotnostní spektrometrie (C5900)" – vyučují doc. Šimek, doc. Klánová
  • "Chromatografické metody I(C5910)" – vyučuje doc. Šimek
  • "Chemie ŽP III – Vybrané typy environmentálních polutantů (C4320)" – vyučuje prof. Holoubek
  • "Obecná ekotoxikologie (Bi 5580)" – vyučuje doc. Bláha
  • "Analytická chemie ŽP – organické polutanty (C8610)" – vyučuje doc. Klánová

K většině předmětů jsou inovována také příslušná cvičení. Již dle předběžných registrací je o inovované kurzy mezi studenty velký zájem.

Nabídka inovovaných předmětů 2011.pdf

17.08.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí