RECETOX EDUCATION | Den otevřených dveří

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Den otevřených dveří


Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Ve dnech 22. a 25. ledna 2011 se konaly Dny otevřených dveří PřF MU pro zájemce o vysokoškolské studium. Pro budoucí potenciální studenty z řad žáků středních škol byla prezentována výuka garantovaná Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí, která prochází výraznou inovací za podpory projektu RECETOX EDUCATION Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 2.2: Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU.

V obou dnech byl podobný harmonogram akce: od 9 do 10 hodin byly prezentovány biologické a chemické obory PřF formou přednášek. Zároveň byl mezi 9 a 14 hodinou v provozu stánek zaměřený pouze na obory Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí poblíž místnosti, kde probíhala prezentace všech oborů PřF. Vždy v 10, 11, 12 a 13 byly organizovány prohlídky laboratoří a výukových prostor Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Zde byli příchozí blíže seznámeni se současnými projekty Centra včetně projektu RECETOX EDUCATION, jehož aktivity zkvalitní i jejich vzdělání, pokud se rozhodnou pro studium přírodovědně zaměřených oborů na PřF.

Centrum v rámci dne otevřených dveří navštívilo a detaily environmentálně zaměřené výuky na PřF se seznamilo více než 50 studentů středních škol.

Den otevřených dveří pozvánka www

Den otevřených dveří - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - letak.pdf

Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří

26.01.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí