RECETOX EDUCATION | POCHOPENÍ environmentálních souvislostí - KLÍČEM k řešení globálních problémů

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

POCHOPENÍ environmentálních souvislostí - KLÍČEM k řešení globálních problémů


Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

uspořádalo ve dnech 22. - 24. března 2011

jednodenní kurz pro studenty 3. ročníků SŠ a gymnázií se zájmem o globální problémy životního prostředí, mající chemii nebo biologii jako maturitní předmět.

POCHOPENÍ environmentálních souvislostí - KLÍČEM k řešení globálních problémů

Témata přednášek:

  • Globální transport chemických látek
  • Akumulace látek v potravních řetězcích
  • Znečištění vodního prostředí
  • Toxické vodní květy sinic
  • Farmaka ve vodách
  • Recyklace surovin
  • Life cycle assessment

Laboratorní cvičení :

základních laboratorních dovedností, ekotoxikologické biotesty

Motivace:

Životní prostředí je kontaminováno mnoha chemickými látkami, a to především díky lidské činnosti. Problematika vstupu látek do prostředí, jejich transportu a přeměn je komplikovaná a porozumění těmto jednotlivým fyzikálně-chemickým procesům může pomoci pochopit toxické působení na organismy včetně člověka.

V rámci tohoto kurzu byli studenti interaktivně seznámeni s tématy z oblasti ochrany životního prostředí, ekotoxikologie a chemie životního prostředí a prakticky si vyzkoušeli vybrané metody z těchto oborů.

POCHOPENÍ environmentálních souvislostí.pdf

11.04.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí