RECETOX EDUCATION | Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION


Ve dnech 24. a 25. února se konal zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION – Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) - orientovaný na představení hlavních směrů projektu v rámci výukových aktivit garantovaných Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí a na vzájemné seznámení partnerů a řešitelů projektu. Hlavním cílem workshopu bylo také nastartování komunikace mezi partnery projektu a vyučujícími ohledně možných inovací předmětů, zformování pracovních týmů a koordinace úkolů zapojených osob. V průběhu workshopu byly dále charakterizovány jednotlivé klíčové aktivity projektu a po celou dobu probíhala živá diskuse o možných formách spolupráce mezi zúčastněnými stranami.

Partneři projektu – Sdružení Arnika, Český hydrometeorologický ústav, ECO-management, s.r.o., ENVISAN-GEM, a.s., SITA CZ a.s., Státní rostlinolékařská správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav vodohospodářský – Centrum pro hospodaření s odpady.

Pozvánka na workshop v pdf

Program workshopu v pdf

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION Zahajovací workshop projektu RECETOX EDUCATION

02.03.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí