RECETOX EDUCATION | Zapojení odborníků z praxe do oponování prací

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Zapojení odborníků z praxe do oponování prací


Při obhajobách bakalářských prací v červnu 2011 se již aktivně zapojili odborníci z partnerských institucí projektu. Hned 4 z obhajovaných prací byly oponovány těmito odborníky. Více na

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=aktuality&aid=160

31.07.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí