RECETOX EDUCATION | Partneři nabídli možnost exkurzí

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Partneři nabídli možnost exkurzí


Partneři projektu "Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU" (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) projektu nabídli studentům PřF MU možnost zúčastnit se zajímavých exkurzí a získat tak zkušenosti, jak vypadá reálné uplatnění poznatků v praxi. Nejvíce exkurzí nabídla společnost SITA CZ, a.s.. Exkurze budou realizovány v podzimním semestru 2011.

  • SITA CZ, a.s.– exkurze na „Skládku nebezpečných a ostatních odpadů“ v Němčicích nad Hanou
  • SITA CZ, a.s. – exkurze do „Centrální kompostárny Brno a.s.“ v Modřicích
  • SITA CZ, a.s. – exkurze do „Spalovny průmyslových odpadů SITA CZ a.s.“ v Ostravě
  • SITA CZ, a.s. – exkurze do „Logistického centra Brno“
  • ENVISAN-GEM, a.s. – exkurze na kontaminované lokalitě s výkladem použitých technologií, charakterizací lokality z hydrogeologického hlediska, polutantech a dosažených výsledcích sanace do Pelhřimova

16.09.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí