RECETOX EDUCATION | Partneři nabídli stáže v praxi

 
RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAktuality

Partneři nabídli stáže v praxi


Partneři projektu "Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU" (CZ.1.07/2.2.00/15.0213) projektu nabídli studentům PřF MU širokou nabídku stáží, které mohou zajistit. Přehled všech nabízených stáží je na výukovém portálu, uvádíme zde jen pár nejzajímavějších příkladů:

  • Státní rostlinolékařská správa nabídla stáž „Seznámení s procesy v rámci hodnocení přípravků na ochranu rostlin“
  • Výzkumný ústav veterinárního lékařství T.G. Masaryka, v.v.i. nabídl stáž „Seznámení s informačním systémem odpadového hospodářství, sledování toků odpadů, a databází technologií nakládání s odpady
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nabídl stáž „Seznámení s půdně-mikrobiologickými a ekotoxikologickými analýzami“
  • Arnika nabídla stáž „Odběr vzorků pesticidů v Kolešovicích“

20.03.2011

Zpět

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí