RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAbsolventi

Absolventi diplomové práce

Absolventi bakalařských pracíAbsolventi diplomových pracíAbsolventi disertačních prací

O kvalitě naší výuky nejlépe vypovídá dobré uplatnění absolventů na trhu práce. Dosud byli dobře uplatnitelní ve výzkumných institucích, na vysokých školách, v soukromých firmách, ve státní sféře i ve velkých průmyslových podnicích. Na této stránce chceme vybudovat seznam našich absolventů a jejich kariér. Budou zde také zveřejňovány výsledky průzkumů mezi absolventy, které poznatky ze studia na PřF MU jim byly užitečné v praxi a které naopak chyběly. Podobně chceme zveřejnit i průzkumy mezi zaměstnavateli, které znalosti by očekávali od absolventů environmentálně zaměřeného studia na PřF MU.

Obhájené diplomové práce

Obhájeno v roce 2017

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Veronika MusilováHepatotoxické a hepatokarcinogenní účinky chemických látek v kulturách buněčných sféroidůRNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2016

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Sabina VáňováDospělé jaterní kmenové buňky a jejich využití v toxikologiiRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Barbara AlbrechtováOptimalizace in vitro biotestů pro zrychlené testování endokrinní disrupceRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Hana KlímováBuněčný příjem a biotransformace sinicových toxinů v savčích tkáňových kulturách in vitroRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Eva ŠafaříkováTestování biokompatibility materiálů pro experimentální práci v buněčné biologiiMgr. Jan Víteček, Ph.D.
Libor ŠulcEndokrinně disruptivní potenciál látek spojených s rozvojem vodního květu sinicRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D

Chemie životního prostředí

Alena AmbrosováDistribuce persistentních organických polutantů v profilech lesních půd v závislosti na půdních vlastnostech a podmínkách prostředíIng. Milan Sáňka, Dr.
Lucie Holubová Detekce simulantů bojových chemických látekDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Petra FišerováAnalýza látek narušujících hormonální rovnováhu a jejich metabolitů ve výrobcích a lidských tkáníchProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Jiří PalátAnalýza látek narušujících hormonální rovnováhu a jejich metabolitů ve výrobcích a lidských tkáníchProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Barbora NežikováPerzistentní látky ve volném ovzduší a atmosférické depoziciProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Jakub MartiníkBiodostupnost forem arsenu v kontaminovaných půdáchMgr. Jan Kuta
Daniela ŽážováAnalýza polychlorovaných bifenylů a dalších látek ve stavebních materiálech a budováchLisa Emily Melymuk, Ph.D.
Lenka HájkováOsud steroidních látek v půdním prostředíDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Romana LesniákováStanovení alkylfenolů v půděDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Lucie KomancováVývoj miniaturního pasivního vzorkovače na bázi polydimethylsiloxanu pro analýzu alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředíIng. Branislav Vrana
Jitka Tobišková Monitoring toxických látek v okolí skládek nebezpečných odpadů v České republice a na SlovenskuRNDr. Petra Růžičková, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2015

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Ondřej Brózman Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavyMgr. Jiří Novák, Ph.D.
Kristýna JánováVyužití reverzní osmózy s in vitro detekcí v analýze estrogenních látek v povrchových vodáchRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Natália NeuwirthováHodnocení biodostupnosti polutantů z půd pomocí chemických extrakčních metodMgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.
Zuzana NovákováToxicita nanočástic olovaMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Alena Nekvapilová Vliv směsí z vodního prostředí na embrya obojživelníkůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Alena OndrúšováEndokrinní disruptory (ECDs) ve výrobcích a materiálech používaných pro děti a dětmiMgr. Petr Kukučka, Ph.D.
Martina PartykováAbsorpce organických polutantů v gastrointestinálním traktuRNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.
Simona Jílková Prostorová variabilita bromovaných zpomalovačů hoření v domácím prachuLisa Emily Melymuk, Ph.D.
Kristýna Kroupová Stanovení toxických prvků a jejich forem v klinických materiálechMgr. Rostislav Červenka, Ph.D.
Kateřina Švecová Charakterizace materialů vhodných pro konstrukci passivních vzorkovačů polárních organických látek ve vodním prostředíIng. Branislav Vrana
Jana VáclavíkováHodnocení humánní expozice s využitím toxikokinetických modelůRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Martin Pokladník Studium využití pasivních vzrokovačů na bázi silikonové gumy pro vzorky ovzdušíIng. Branislav Vrana, Ph.D.
Vladimíra Rapčanová Studie použití pasivního vzorkování pro měření fluorovaných povrchově aktivních látek ve voděIng. Branislav Vrana
Magda JandusováDlouhodobý výskyt a působení umělých sladidel v globálním životním prostředíLuca Nizzetto, PhD.

Nahoru

Obhájeno v roce 2014

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Jitka Johnová Kontaminace nivních půd a její důsledky pro půdní biologickou kvalituDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Edita Kolářová Studium účinků veterinárních farmak ve vodním prostředíMgr. Radka Zounková, Ph.D.
Zuzana Krausová Testikulární steroidogeneze a vliv environmentálních kontaminantůRNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.
Šárka Křepelková Použití baterie půdních ekotoxikologických testů pro hodnocení vlivu digestátů na zemědělskou půduMgr. Stanislav Malý, Ph.D.
Zuzana Lenčešová Hodnocení chemopreventivních účinků fytochemikálií pomocí in vitro metodRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Lenka Mikulášková Toxické účinky a biochemické změny po inhalační expozici nanočásticMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Marek Pípal Embryonální model s Danio rerio pro sledování významných mikropolutantů v životním prostředíProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Zuzana Šalplachtová Praktické využití in vitro biotestu CAFLUX v hodnocení kontaminace životního prostředíRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Aneta Dydowiczová Samčí reprodukční systém a znečištění životního prostředíMgr. Jiří Novák, Ph.D.
Pavel Fojt Hodnocení ekotoxicity s využitím suchozemských plžůDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Petra PolouckáStudium obsahu alkylfenolů ve voděDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Tereza ŘezníkováReakce oxidu dusičitého s povrchem sazí a PAHsMgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Michaela Belháčová Měření koncentrací POPs v pórové vodě sedimentů pomocí pasivního vzorkováníIng. Branislav Vrana
Petra Brunnerová Vývoj metody pasivního vzorkování POPs v v tkáních měkkýšů/ryb pro odhad vnitřní chemické activityIng. Branislav Vrana
Michaela Nagyová Monitoring skládek odpaduIng. Jitka Bečanová, Ph.D.
Zuzana Miháliková (Markechová) Vychytávání par organických látek rostoucími ledovými krystalyMgr. Jaromír Literák, Ph.D.
Tereza ProcházkováVývoj a optimalizace metod pro stanovení fytoestrogenů a dalších bioaktivních metabolitů cyanobakteriíMgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Lenka Sochorová Identifikace možných zdrojů kontaminace při přípravě vzorků pro stanovení vybraných persistentních polutantůIng. Šimon Vojta, Ph.D.
Alena Škodová Stanovení estrogenních látek ve vodě pomocí pasivních vzorkovačů.Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Iveta Škopíková Studium parametrů pasivních vzorkovačů pro monitorování polárních organických znečišťujících látek ve vodním prostředíIng. Branislav Vrana
Vít Hořínek Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd rizikovými prvkyIng. Milan Sáňka, Dr.
Martina Vidrmanová Metody izolace a detekce látek použitelných jako náhrada bojových chemických látek (BCHL)Doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Michaela Vyhňáková Nové biodetekční systémy pro hodnocení anti/estrogenní aktivityMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Matematická biologie

Barbora Hanáková Heterogenita KRAS mutantních nádorů kolorekta z pohledu genové exprese.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Lenka Krupková Prostorové modelování vegetační skladby na území střední Evropy v období posledního glaciáluMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Michaela Kučerová Analýza vazby makrozoobentosu na charakter říčních koridorůMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Zita Macháčková Mikrosimulační modely v hodnocení nákladové efektivity preventivních programůRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Petra Malcová Modelování znečistění životního prostředí v lesích se zahrnutím neurčitostíProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Ondřej Ngo Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorůRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Lucie Panáčková Rizikové faktory alergií u dětíRNDr. Simona Littnerová
Ivana Svobodová Hodnocení časově závislých proměnných v epidemiologii zhoubných nádorůRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Michal Uher Využití dat z nemocniční klinické praxe pro analýzu přežití pacientů s nádorovým onemocněnímRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2013

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Marie Minaříková (Michelová)Farmaka jako novodobé kontaminanty vodního prostředí a jejich účinky na necílové organismyMgr. Veronika Jálová
Josef OspalíkInterakce rozpuštěné organické hmoty s dioxinově aktivními polutantyRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Tereza ProcházkováEndokrinně disruptivní potenciál metabolitů sinic a řasRNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.
Markéta Svobodová Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup perzistentních organických polutantů do žížalDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Marek ŠudomaHodnocení ekotoxicity lesních půd vybranými testyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Markéta Hůlková (Brázdová) Využití huminových látek a dřevěného uhlí pro dekontaminační účelyRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Michal Dymák Stanovení ekotoxicity čistých látek a komplexních směsí polutantů z prostředí sadou akvatických biotestůMgr. Jiří Novák, Ph.D.
Branka Laković Modelování rizik pesticidů ve vodním prostředí - využití distribuce citlivosti druhůProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Jana Lebedová Experimentální využití biochemických markerů u modelových obratlovcůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Zuzana Bílková Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředíIng. Šimon Vojta, Ph.D.
Pavla Draštíková Globální distribuce atmosférických organických polutantůProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Libor Jaša Využití pasivního vzorkování pro monitoring sinicových toxinů.RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Martina Krátká Globální distribuce organických polutantů ve vodním prostředíProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Anna Kutláková Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí.Ing. Branislav Vrana
Anežka Nečasová Hodnocení genotoxického potenciálu UV filtruRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Mirka Onderková Analytické metody pro studium obsahu estrogenů v krevní plazměDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Pavla Plachtová Biodetekční metodiky pro sledování anti/androgenity a glukokortikoidní aktivityMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Lukáš Romanský Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd persistentními organickými polutantyIng. Milan Sáňka, Dr.
Jan Sadílek Sinicové toxiny ve vodárenství – výskyt, eliminace a zdravotní rizika.RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Alena Vitvarová Stanovení léčiv v odpadních vodáchIng. Jitka Bečanová, Ph.D.
Jaroslava VečerkováKvasinkové modely pro detekci endokrinně disruptivních látekMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Matematická biologie

Mariya Antonova Modely predikce incidence a prevalence zhoubných nádorů a jejich validaceDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Perta Boudová Současné metody hodnocení výsledků léčby chronické myeloidní leukémieRNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Petr Dluhoš Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonanceIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Anna Gardavská Modelování čištění komunálních odpadních vodProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Martin Hroch Simulace biodiverzity společenstev makrozoobentosu a jeho srovnání s reálnými daty biomonitoringuRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Eva Jakubcová Rizikové skóre pro roční mortalitu a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů hospitalizovaných po akutním srdečním selháníRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Eva Jarošová Stanovení parametrů kompartmentového modelu dynamiky onkologických onemocněníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Zuzana Ježíková Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítíchRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Barbora Malá Klasifikace komponent získaných z dat funkční magnetické rezonance pomocí analýzy nezávislých komponentIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Jiří Moravec Fylogeografie virů způsobujících vzteklinuMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Lenka Puczoková Zobecněná syntéza poznatků o účinnosti kolonoskopie při prevenci kolorektálního karcinomuRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Kateřina Záleská Predikce délky přežití onkologických pacientů pomocí umělých neuronových sítíIng. Milan Blaha, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2012

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Katarína BányiováPřestupy chemických látek přes kůžiRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Sabina Némethová Bioindikace toxického znečištění tekoucích vod na základě citlivosti jednotlivých taxonů a společenstev vodních bezobratlýchMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Martin Steček Výzkum hladin endokrinních disruptorů a genotoxinů v modelovém vodním ekosystému ovlivněném čistírnou odpadních vodProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Lucie ŠindelářováVliv povrchové aplikace vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půděDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Lucia ŠkulcováReprodukční test toxicity s Caenorhabditis elegansDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Veronika BuráňováCharakterizace a využití kvasinkových in vitro modelů pro hodnocení komplexních kontaminovaných matricprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Pavla KoskováHodnocení metod pro stanovení biodostupnosti perzistentních organických polutantů v sedimentech.Ing. Branislav Vrana
Jana AdamcováKalibrace a terénní validace pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring nově sledovaných polutantů ve vodách.Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Věra BačováPerzistentní organické látky v materiálech používaných ve vnitřním prostředí.Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Jana BenešováPerzistentní organické polutanty ve vnitřním prostředí.Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Kateřina Komínková (Hošková)Určování zdrojů persistentních organických polutantůRNDr. Alice Dvorská, Ph.D.
Mária ChropeňováMonitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí.Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Pavlína KaráskováStanovení perfluorovaných látek (PFCs) v ovzdušíIng. Jitka Bečanová, Ph.D.
Marta SeifertováStanovení alkylfenolů v environmentálních matricíchDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Kateřina StehlíkováOptimalizace stanovení polárních pesticidů v environmentálních matricíchMgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Šárka UrcováResidua těžby a zpracování ropy v půdáchMgr. Jaromír Literák, Ph.D.

Matematická biologie

Kateřina ChlupováModely s podílem vyléčených pacientů v analýze přežití onkologických pacientůRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Hana ImrichováPorovnání podtypů nádoru kolorekta s podtypy nádoru prsu na základě korelace genových expresních profilů.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Andrea JanotováGenové interakční sítě a jejich využití v odkrývání heterogenity nádoru kolorekta.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Jitka JirčíkováDetekce parametrů vlny T z vícesvodového signálu EKGIng. Pavel Jurák, CSc.
Martina KalivodováMakrozoobentos jako indikátor kombinovaného stresu fluviálních ekosystémů: dopady zemědělského využití v povodích toků České republikyMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Matyáš KuhnRozpoznávání vizuálních podnětů z obrazových dat funkční magnetické rezonanceIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Markéta NovotnáModely přestupu těžkých kovů do rostlinMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Denisa MalúškováVícestavové modely v onkologii a hemato-onkologiiRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Jiřina MertováDlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČRRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Anna SvobodováDynamický model distribuce perzistentních organických polutantů (POPs) ve vegetaci na území České republikyMgr. Jiří Komprda, Ph.D.
Marie ŠvomováVícerozměrná regresní analýza modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxiDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Zdeňka AdamuStanovení hemodynamických parametrů kardiovaskulární soustavy koníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Petra HlouškováPoužití Coxova modelu pro predikci přežití onkologických pacientů z molekulárně-biologických datRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2011

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Kateřina Trnková Využití fytobentosu při indikaci kontaminace životního prostředíRNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.
Eva TrávníčkováVliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půddoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Petr MasnerEkotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocíchprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Jan PriessnitzPoužití únikových testů pro hodnocení toxicity pevných matricdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Zdeňka MoosováMechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Lucie NovoměstskáVyužití SOS Chromotestu při monitorování cytotoxických léčivMgr. Pavel Odráška, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Pavel RotterRizikové prvky v lesních půdách – distribuce, osud a zátěžedoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Blanka MaňákováMožnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalechdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Matematická biologie

Tereza KalábováZhodnocení lesnické typologické databáze - analýza vztahů mezi lesní vegetací a stanovištěmMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Pavlína KrečmerováSegmentace obrazů z optické mikroskopie pro podporu laboratorní diagnostiky vybraných chorob krveIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Jana SvačinováHodnocení parametrů signálu EKG při zátěžovém vyšetření koníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Michaela BayerlováEvoluce struktury proteinů vápníkových kanálůMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Kamila HolubováModelování rizikové funkce v populačním hodnocení přežitíRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Ivana JánováExperimentální design klinických studií v kardiologiiRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Hana ZelinkováAplikace shlukovacích metod na data klinických registrůRNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Alena Zoľáková Získávání znalostí v oblasti protinádorové chemoterapie z dat plátců zdravotní péče.RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Michaela CvanováMatematické metody hodnocení genových polymorfismů v biomedicínském výzkumuDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Radka ŠtěpánováDisease mapping: Renální karcinom v ČR zkoumaný metodami disease mappinguRNDr. Eva Gelnarová

Nahoru

Obhájeno v roce 2010

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Zbyněk ŠplíchalPraktické hodnocení ekotoxicity sedimentů - srovnání různých metodik a přístupůprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Eliška SychrováSpecifické účinky sinic a jejich složekprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Petra Stejkorová Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizikDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Zuzana RábováPakomáři jako modelové organismy v ekotoxikologických studiíchMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Pavel Piler Hladiny a rizika protinádorových léčiv v pracovním prostředíProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Ondřej AudyVlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí
Jiří KalinaMatematické modelování biodegradačních procesůprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Veronika PeškováSpeciace cínu ve vzorcích životního prostředíMgr. Jiří Machát, Ph.D.
Eva Straňáková (Kaislerová)Vlastnosti, výskyt a stanovení derivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzdušíProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Hana LiškováFrakcionace semivolatilních organických látek ve vzorcích ovzdušíprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Matematická biologie

Eva JanoušováModerní metody pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumuIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Simona LittnerováVliv časových a sezónních změn struktury společenstev makrozoobentosu na stabilitu biotické typologie profilů biomonitoringuRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Ivana IhnatováImplementácia metód pre meta-analýzu dát z microarray experimentov.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2009

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Kristýna VlachováMetody izolace a charakterizace huminových látekRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Klára Šmídová (Vlčková)Osud a biodostupnost PAHs v artificiálních půdáchdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Petra Macíková Specifické mechanismy toxicity u různých typů vzorků vodního prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Martina Nešporová Ekologické valence makrozoobentosu v biomonitorovací síti ČRRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Hana Paskerová Subletální účinky a biomarkery ekotoxicity sinicMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Daniela BenováHodnocení zátěže populace toxickými prvky na základě analýzy kamenů močového traktuMgr. Jiří Machát, Ph.D.
Veronika SkácelováOsud perzistentních organických látek v prostředí: modelová lokalita ZlínskoRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Ivana UngrádováExtrakce a zkoncentrování nitroderivátů toluenu a metabolitů jejich degradace z environmentálních matricdoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Kateřina KuňákováSrovnávací studie konzervačních postupů pro třísločiněné usněRNDr. Alois Orlita, CSc.

Matematická biologie

Pavla KadlecováAnalýza vlivu designu klinické studie a vstupních předpokladů na odhad velikosti vzorkuMgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Lukáš KohútMetody práce s referenčními daty v biomonitorovacích programech: hledání referenčních bodů, pravděpodobnostní skórování lokalit a vývoj indikačních modelůRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Tereza KošťálováModifikace Mayfieldovy metody v hodnocení hnízdní úspěšnosti ptákůRNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.
Ondřej MájekRole statistického zpracování dat v organizovaných programech sekundární prevence zhoubných nádorůDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2008

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Michala NešporováValidace a optimalizace postupů odběrů, transportu a úpravy vzorků půd pro mikrobiální analýzydoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Zuzana Kostřicová Larvy pakomárů rodu Chironomus jako bioindikátory znečištění vodního prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Tomáš ČápRychlé biotesty pro hodnocení toxicity vodných a suspendovaných materiálůprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Barbora Jarošová (Jedličková)In vitro hodnocení xenoestrogenního a xenoadrogenního působení vzorků z vodního prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Ivana HovorkováŠtudium sorpčných rovnováh perzistentných toxických látok (PTS) v tuhých environmentálnych matriciachprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Olga KryštofováVliv POPs na modelové rostliny, jejich akumulace v tkáních a efektyprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Linda LandlováStudium perzistentních organických polutantů vázaných na prachové částice v atmosféře - jejich distribuce, osud a efektProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Romana MorcinkováPasivní vzorkování ŽP pro anorganické polutantyMgr. Jiří Machát, Ph.D.
Eva ValentováVývoj pasivního vzorkovače pro měření kontaminace povrchových vod na bázi silikonové gumyprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Jan BrulíkExtrakce a zkoncentrování PANH metodou SPMEdoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Lucie BielskáVyužití metody superkritické fluidní extrakce k extrakci organických polutantůdoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Miroslava SoukupováFytoremediační účinnost kultury "Lupina bílá"doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Radka JandekováFytoremediace metribuzinu z vody a půdydoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Klára KozákováIndikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíkyprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2007

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Zdeňka KlimešováStudie ekotoxicity environmentálních vzorků kontaminovaných léčivyMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Zdenka BednářováRetrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v životním prostředíRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Martina Čížková Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Jiří SuchýDeregulace buněčné proliferace působením polycyklických aromatických uhlovodíků s vyšší molekulovou váhouRNDr. Jan Vondráček, Dr.
Jana PeštováBioakumulace polutantů bezobratlými v půdě ve vztahu k jejich biodostupnostidoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Petra OlivováBioakumulace perzistentních organických polutantů (POPs) v biomase vodního květu sinicprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Lenka Vaňková (Škrdlíková)Vymývání persistentních organických látek z atmosféry mokrou depozicíProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Marie TučkováDistribuce polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů v systému půda-vzduchdoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Matematická biologie

Radim KlapkaKlasifikace biologických dat v referenčních modelech biomonitoringuRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2006

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Petra BeránkováDetekce genotoxického potenciálu vzorků ovzduší eukaryotickým modelemRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Lenka HořanskáZavedení metodiky pro detekci inhibitorů acatylcholinesterázové aktivityprof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Radka HejlováHodnocení toxického a genotoxického potenciálu kalů z čistíren odpadních vodRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Kateřina Nováková (Bártová)Hodnocení efektů cyanotoxinů na autotrofní organismy pomocí biochemických parametrůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Daniel JančulaEkotoxikologické hodnocení metod používaných pro omezení masového rozvoje řasprof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Klára KozlováEkotoxicita vybraných perzistentních organických polutantů v půdách ve vztahu k jejich biodostupnostidoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Vratislav KubíkEfekty organicky bohatých substrátů na půdní biotudoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Pavel OdráškaEkotoxikologické hodnocení vybraných protinádorových léčivprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Martin VáňaValidace metody hodnocení funkční diverzity systémem Biolog pro ekotoxikologické studieDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Viktor Jung Vyhodnocení sanace podzemních vod kontaminovaných CIU na lokalitě Brno ABB EJF , a.s.RNDr. Vladimír Stejskal
Hana PernicováEkotoxicita komplexních vzorků vodních květů sinicprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Ivana PochyláBiochemické markery působení cyanotoxinů u živočichůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Eva ŠutekováZavedení a optimalizace metod pro vybrané biomarkery půdních bezobratlýchDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Petr KukučkaVlastnosti, výskyt a stanovení polychlorovaných naftalénů v prostředíprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Romana KurkováFotochemie organických polutantů v přírodním sněhu a leduprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Ondřej MikešStudium distribuce a biokoncentračních faktorů POPs v terestrickém prostředíprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Roman ProkešVyužití pasivních vzorkovačů pro měření kontaminace povrchových vodMgr. Ing. Jiří Kohoutek
Petr AdamStudium vlivu dopravy na koncentraci PAHs ve volném ovzduší městských aglomerací s využitím pasivních vzorkovačůMgr. Ing. Jiří Kohoutek
Michal OravecDegradace chirálních polutantů v půdním prostředídoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Matematická biologie

Lucie NeuvirtováEpidemiologické analýzy dat onkologických pacientů se zaměřením na modelování časových trendů (aplikace na diagnózu rakoviny prsu)RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Zuzana ŠlégrováZhodnocení prognostického potenciálu vyšetření magnetickou rezonancí u pacientů s roztroušenou sklerózou
Michal ŠtíchaVývoj modelu hodnotícího závažnost proteino-energetické malnutrice u chronicky nemocných pacientůDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2005

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Veronika Mlčáková (Pašková)Ekotoxicita PAHs a jejich derivátů u rostlin - hodnocení biomarkerů expozice a efektůprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Martin PolákHodnocení toxicity komplexních vzorků s využitím bakteriálních a eukaryotických in vitro biotestůprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Lucie VáňováVliv fotomodifikovaného fluoranthenu na primární procesy fotosyntézy hrachu setého (Pisum sativum)doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
Martin BeníšekVyužití nových in vitro modelů v ekotoxikologii: málo prostudované nukleární receptory a toxicitaprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Lenka UmannováÚloha kyseliny arachidonové v regulaci buněčné cytokinetiky buněčné populace ovlivněné xenobiotikyRNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
Jan Beneš Vliv reziduí pesticidů na pavoukyProf. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Sylva VeseláToxicita cyanobakterií ve vodním prostředí - efekty známých cyanotoxinů a dalších metabolitůProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Kateřina VlasákováNeletální efekty perzistentních organických látek - testy na rostlináchProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Chemie životního prostředí

Lenka HamplováStanovení perzistentních organických polutantů ve vzorcích ovzduší v okolí Spolany Neratoviceprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Jana LžičařováVyužití pasivních vzorkovačů pro měření koncentrace PAHs v ovzduší silničních tunelů a jejich okolíMgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Jana MargetínováZakoncentrování polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů metodou SPEdoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Petra UrbanováStanovení polykondenzovaných aromatických uhlovodíků ve vzorcích ovzduší v okolí DEZY Valašské Meziříčíprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Matematická biologie

Petra OvesnáHodnocení výsledků serologické metody při vyšetření skupinových vlastností ABO ve slináchDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2004

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Jitka Černohlávková Testování vlivu POPs na půdní mikrobiální společenstva - laboratorní kultivace jako standardní testy toxicityDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Zuzana FlegrováVyužití lux reporter gene systému v ekotoxikologiiRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Blanka HolubářováTestování ekotoxického vlivu POPs na půdní roupice ( Enchytraeidae, Oligochaeta)Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Lenak KopřivováToxicita a biomarkery u autotrofních organismů - studie chlorovaných parafinů a rozpouštědelProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Klára ŠimkováOxidativní stres u vodních organismů - biomarkery efektů a antioxidačního potenciáluProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Radka VykonalováMechanismy toxicity a in vitro efekty derivátů polycyklických aromatických uhlovodíkůProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Svatava MališkováGenotoxický potenciál suspendovaných částic ovzdušíRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Martin Vojtěšek Stanovení vybraných persistentních organických látek ve vodách metodou SPEMgr. Romana Kostrhounová, Ph.D.
Martina KučerováStanovení chlorovaných benzenů v environmentálních matricíchProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Martina KobližkováStanovení rozdělovacích koeficientů n-oktanol-voda a vzduch-voda pro vybrané persistentní organické polutanty v reálných vodáchProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2003

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Pavel KukletaAnalýzy genetické,druhové a fyziologické diverzity při hodnocení ekologických rizik - metodická studie s příklady vybraných společenstevDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Tomáš JedličkaPočítačové modelování enzym-substrát komplexů haloalkan dehalogenázProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Michal BittnerHPLC stanovení atrazinu , jeho degradačních produktů a chlorfenolů ve formě fluoreskujících derivátů s PIBCIDoc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Jiří ŠvihálekVyužití systému BIOLOG v analýze ekologických rizik pro půdní prostředíDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Tereza UrbanováAkutní, prolongované a chronické testy na korýšíchProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Iva SovadinováXenoestrogenní aktivita nových environmentálních polutantůProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Lukáš KuželVyužití analýzy rizika v České republiceProf. RNDr. Bedřich Moldán, CSc.
Zuzana MájkováIn vitro hodnocení cytotoxicity a vztah k dalším mechanismům toxicityRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Vojtěch ŘezníčekKomplexní ekologické hodnocení toků Nedvědička a Rožínka v oblasti útlumu těžby uranuDoc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ivana SochováVyužití dynamiky fluorescence chlorofylu pro testy fytotoxicityProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Jan PokornýVyužití kalů odpadních vod pro produkci biomasyRNDr. Jan Pokorný, CSc.
Tomáš BartošToxicita a genotoxicita organochlorového pesticidu - toxafenu (CAS 8001-35-2)RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Alice DvorskáHodnocení regionálního zatížení prostředí persistentními organickými látkamiProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Drahomíra GežováPasivní vzorkování vybraných skupin POPsIng. Jiří Kohoutek
Jana VránováDistribuce polycyklických aromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů ve vodním ekosystémuProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2002

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Klára BreinekováMechanismy oxidativního stresu a význam v ekotoxikologiiProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Petra KapplováBiomarkery promoce karcinogeneze - mechanismy a stanovení in vitroRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Pavel BabicaPříspěvek k hodnocení expozice, efektů a rizik sinicových toxinůProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Jitka BezchlebováValidace metabolického koeficientu qCO2Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Antonín KrásaStatistické hodnocení biodiverzity fytoplanktonu údolních nádržíDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Michaela MikovcováSelekce cyanocidních látek pro omezení rozvoje cyanobakteriíProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Lenka Švihálková ŠindlerováVyužití metod sledování cytokinetiky v ekotoxikologiiDoc. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Jan MartinekHodnocení akutních řasových testů toxicity metodou fluorescence imagingProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Martin KašnýLarvální stádia motolic v podmínkách environmentálního stresuRNDr. Božena Koubková, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Veronika DupalováHPLC stanovení chlorfenolů ve formě fluoreskujících derivátůDoc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Jaroslav JanošekIn vitro testování PBT polutantůRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Jana MlčákováHPLC stanovení atrazinu a jeho degradačních produktů s využitím derivatizace analytůDoc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Jan NosekFotodegradace chlorovaných fenolů v ledu působením UV zářeníProf. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Petra PřibylováKontaminace vydry říční (Lutra Lutra) polychlorovanými bifenyly a organochlorovými pesticidy na území západní FrancieRNDr. Alena Ansorgová, Ph.D.
Lenka ŠváchováPBT látky v mokré atmosférické depoziciRNDr. Alena Ansorgová, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2001

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Kateřina SkřivanováMetodická standardizace kinetických testů substrátem indukované respirace u kontaminovaných půdDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Michal ŠkarekBakteriální testy genotoxicityRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Alan GavelAplikace testů toxicity v hodnocení biodostupnosti kontaminantů půdRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Martina GavelováFytotoxicita sinicProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Jakub GregorATP-TOX systém a jeho aplikace v testu toxicity pevné fázeRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Soňa MarvanováBiochemická charakterizace mutantních haloalkan dehalogenasProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Eva OttováVliv polutantů na životní cyklus vybraných druhů motolicRNDr. Božena Koubková, Ph.D.
Petr PavlišPříspěvek ke kvalitnímu managementu dat projektů zaměřených na hodnocení ekologických nebo humánních rizikDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Chemie životního prostředí

Markéta MaškováMožnosti stanovení vybraných typů pyrethroidních pesticidů ve vzorcích životního prostředíRNDr. Alena Ansorgová, Ph.D.
Šárka VokounováStudie procesu těkání organochlorových polutantů z půdProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2000

studentnázevškolitel

Chemie

Michal BoháčPočítačové modelování dehalogenačních reakcí haloalkan dehalogenasProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Zuzana MarcalíkováHPLC stanovení nitro-substituovaných polyjaderných aromatických uhlovodíků s luminiscenční detekcíDoc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Jindřiška DolinováStanovení atrazinu a jeho degradačních produktů v půdáchDoc. RNDr. Aleš Hrdlička, CSc.
Jiří KomprdaMatematické modely distribuce chemických látek v životním prostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Petra KosubováFluorometrické stanovení meziřetězových vazeb v molekule DNA po působení komplexů kovůRNDr. Oldřich Vrána, CSc.
Olga MiškováVyužití Donnanovy dialýzy pro prekoncentraci a speciaci prvkůProf. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

Ekotoxikologie

Daniela ŠvrčkováTest mutagenity v systému měření bichemických markerů in vitroRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Michal SlaninaHydrolytická dehalogenace nenasycených alifatických halogenderivátůProf. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Josef JenčovskýVyužití GIS ke stanovení potenciálu v oblasti Novomlýnských nádržíDoc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Lukáš NeumanEkologická stabilizace krajiny v kontaktní zóně lesnaté a zemědělské krajinyDoc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Miroslav MalýProblematika těsnění skládek a výluhových vod ve vztahu k rizikům vyplývajícím z kontaminace životního prostředí při úniku skládkových vodRNDr. Jan Pokorný, CSc.
Libor MikulicaBiochemické markery zatížení akvatických systémůRNDr. Miroslav Machala, CSc.
Denisa PelikánováVyužití GIS a dálkového průzkumu Země k hodnocení rizik v povodíDoc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Eva PřikrylováDigitální model krajiny - koncepce a možnosti využitíDoc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Ondřej SkrottHodnocení oblasti z hlediska vhodnosti pro skládkování odpadůDoc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Adam SvobodníkEnvironmental indicative value of substrate induced respiration kinetics modelsDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Jaromír ŠelleHodnocení vlivu environmentálních rizik na životní prostředíProf. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
Martin ŠteflíčekStav a vývoj znečištění ovzduší na modelovém povodí řeky FryšávkyIng. Zdeněk Elfenbein

Nahoru

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí