RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MUAbsolventi

Absolventi bakalářské práce

Absolventi bakalařských pracíAbsolventi diplomových pracíAbsolventi disertačních prací

O kvalitě naší výuky nejlépe vypovídá dobré uplatnění absolventů na trhu práce. Dosud byli dobře uplatnitelní ve výzkumných institucích, na vysokých školách, v soukromých firmách, ve státní sféře i ve velkých průmyslových podnicích. Na této stránce chceme vybudovat seznam našich absolventů a jejich kariér. Budou zde také zveřejňovány výsledky průzkumů mezi absolventy, které poznatky ze studia na PřF MU jim byly užitečné v praxi a které naopak chyběly. Podobně chceme zveřejnit i průzkumy mezi zaměstnavateli, které znalosti by očekávali od absolventů environmentálně zaměřeného studia na PřF MU.

Obhájené bakalařské práce

Obhájeno v roce 2017

studentnázevškolitel

Chemie

Terezie ŠťastnáDietární expozice vybraným chemickým látkám v epidemiologických studiíchProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Ekotoxikologie

Filip UrbánekToxické účinky metabolitů patogenních mikroorganismů na populaci zvířatDoc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Anna Žáková Metody hodnocení biologických účinků vzdušných polutantů in vitroMgr. Jiří Novák, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2016

studentnázevškolitel

Chemie

Pavla FialováRovnovážné pasivní vzorkování organických kontaminantů v tkáních rybDoc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
Vendula GreéováTestování pasivního vzorkování pro monitorování polárních organických kontaminujících látek v procesu čištění městských odpadních vodDoc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
Lucia KrkoškováAnalýzy množství a kvality půdní organické hmotyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Natálie KrálováHladiny látek narušujících hormonální rovnováhu ve výrobcích a materiálechProf. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Ekotoxikologie

Alžbeta Dikunová Strukturní studie kapsidového proteinu a replikázy viru chronické paralýzy včelMgr. Pavel Plevka, Ph.D.
Eliška Blažková Dostupné in vitro modely ke studiu testikulární toxicityRNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.
Tomáš Cimr Hodnocení cytotoxicity v in vitro kulturách buněčných sferoidů.RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Michael Killinger Determinace anterio-posteriorní osy při vývoji končetinDoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Zuzana Kolářová Metody eliminace sinicových toxinů ve vodárenstvíRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Klára Kročová Využití nanomateriálů (NM) pro remediaci kontaminovaných ekosystémůMgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.
Barbora Taszková Toxicita insekticidů pro larvy pakomárů: interakce s podmínkami v laboratorních experimentechMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Nikola Zahradová Vliv sinicových metabolitů na raná vývojová stádia rybMgr. Marek Pípal

Nahoru

Obhájeno v roce 2015

studentnázevškolitel

Chemie

Jaromír SobotkaAplikace sorpční extrakce na míchadélku (SBSE) pro monitorování alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředíDoc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
Lucie HložkováComet assay: nové trendy a aplikace v testování genotoxicityDoc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Ekotoxikologie

Zuzana Dvořáková Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků půdními mikroorganismyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Marie Miličková Vliv fyzického a chemického stresu na imunitní a fyziologické parametryDoc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Renata Škovroňová Karcinogenní a antikarcinogenní účinky sinicových metabolitůRNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2014

studentnázevškolitel

Chemie

Romana GáborováMetody odběru a zpracování vzorků vody pro stanovení steroidních látek ve vodním prostředíDoc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
Ilona VáclavíkováZnečištění ovzduší perzistentními organickými látkami v České republice a v RakouskuRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Barbora NežikováSrovnání XAD pryskyřice a polyuretanové pěny (PUF) pro účely vzorkování vzduchu a mokré depoziceRNDr. Lenka Vaňková
Petra FišerováInstrumentální metody pro stanovení retinoidů ve vzorcích životního prostředíMgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Daniela ŽážováVýskyt léčiv ve vodním prostředíIng. Jitka Bečanová, Ph.D.
Lucie Komancová Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduchIng. Branislav Vrana
Šárka Kuklíková Monitorování osudu farmaceutických látek v procesu čištění odpadních vodIng. Branislav Vrana
Romana Lesniáková Faktory ovlivňující obsah a distribuci rizikových prvků a rizikových látek ve fluvizemních půdáchIng. Milan Sáňka, Dr.
Jakub Martiník Jednokrokové extrakce pro stanovení forem arsenu v sedimentech a půdáchMgr. Jan Kuta
Lenka Hájková Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČRRNDr. Jindřich Petrlík
Lucia Micháliková Vyhodnocování účinnosti destrukce či nevratné transformace POPs v odpadech při použití různých technologiíRNDr. Jindřich Petrlík
Jana Smatanová Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v OstravěIng. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Ekotoxikologie

Radim HonAnalýza elektrické impedance v buněčné biologii a in vitro toxikologiiRNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Hana KlímováAntibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika v životním prostředíMgr. Radka Zounková, Ph.D.
Jonáš Lačňák Iontové kapaliny a jejich potenciální vliv na životní prostředíMgr. Radka Zounková, Ph.D.
Veronika Musilová Nové mechanizmy endokrinní dizrupce - narušení thyroidního a glukokortikoidního systémuRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Eliška Rozmánková Využití základních parametrů mikrobiálních společenstev pro bioindikaci kvality a degradace půdDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Eva Šafaříková Vliv toxinů na metabolické dráhy v modelových systémechMgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.
Libor Šulc Retinoidní látky ze sinicIng. Marie Smutná, Ph.D.
Daniela Gaiduschová Kryoprezervace rostlin; metoda k dlouhodobému uchovávání genetického materiálu a její biologické aplikaceDoc. Ing. Josef Elster, Ph.D.
Jindřich Šmíd Vliv externích faktorů a různých kultivačních technik na produkci biologicky aktivních látek u sinic a řasRNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.

Matematická biologie

Zuzana SzolgayováDesign laboratorního experimentu pro fylogenetickou rekonstrukci vybraných genů u netopýrů s geomykózouMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Anna Bílková Identifikace genů jejichž genová exprese predikuje odpověd na chemoterapii u karcinomu kolorekta stadia II.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Tereza Dufková Metody rozpoznávání pro analýzu obrazových datRNDr. Eva Janoušová
Ludmila Hostýnková Možnosti využití dat z nemocniční klinické praxe pro identifikaci a modelování doby do relapsu a progrese onkologických onemocněníRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Michaela Krpenská Využití regulačních diagramů v monitoringu kvality zdravotního screeninguRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Markéta Mádrová Predikční modely pro odpověď na neoadjuvantní chemoterapii u pacientů s karcinomem prsuIng. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Viktória Seňová Analýza antropometrických charakteristik členů rodin v dlouhodobém sledování na základě databáze ELSPACRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Vít Volšička Fulltextové vyhledavání v medicínských textových zpráváchIng. Milan Blaha, Ph.D.
Kristína Vozáriková Signál selekce v kódující sekvenci DNAMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Jan Závala Vyloučení časově nekonzistentních fosílních záznamů při datování divergencí hrabošůMgr. Natália Martínková, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2013

studentnázevškolitel

Chemie

Alena Ambrosová Bazické kationty v ovzduší a srážkáchDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Kateřina Švecová Prekoncentrační metody pro stanovení perfluorovaných povrchově aktivních látek ve voděIng. Branislav Vrana
Jitka Tobišková Bromované zpomalovače hoření v moderních materiálechIng. Šimon Vojta, Ph.D.
Romana Bedrunková Využití mikro-extrakce na pevnou fázi pro analýzu pevných environmentálních vzorkůMgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.
Kristýna Kroupová Stanovení methylrtuti v tělních tekutináchMgr. Jan Kuta
Mária Staroňová Biomonitoring mateřského mléka z pohledu dostupnosti globálních datRNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
Jana Václavíková Hodnocení expozice a potenciálních rizik na základě míry kontaminace mateřského mléka POPsRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Ekotoxikologie

Barbara Albrechtová In vitro metody a jejich relevance vůči situaci in vivo - nové trendy v experimentech s tkáňovými kulturamiMgr. Jiří Novák, Ph.D.
Ondřej Brózman Nové metody stanovení genotoxicity v ekotoxikologiiMgr. Jiří Novák, Ph.D.
Tereza Dvořáková Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČRDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Kristýna Jánová Charakterizace a účinky komplexních směsí látek z vodního květu sinicMgr. Ondřej Adamovský, Ph.D.
Natália Neuwirthová Selektivní extrakční metody jako screeningové nástroje pro predikci biodostupnosti v pevných matricíchMgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.
Zuzana Nováková Moderní metody pro studium oxidativního stresu a poškození tkáníMgr. Lucie Bláhová, Ph.D.
Sabina Váňová Kmenové buňky – nový nástroj pro hodnocení toxicity?RNDr. Pavel Babica, Ph.D.

Matematická biologie

Jana Baranová Bayesovské modelování zátěže populace zhoubnými nádorovými onemocněnímiRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Eva Bartošová Statistické zpracování výstupů dlouhodobého monitoringu na observatoři KošeticeMgr. Jiří Kalina
Klára Benešová Odhady relativního přežití pacientů po PCIRNDr. Simona Littnerová
Igor Feigler Časově frekvenční analýza signálu EKGProf. Michalis Zervakis
Pavla Glosová Zjištění prostorové struktury typologických snímků lesní vegetaceMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Šárka Hašková Stochastické metody pro hodnocení rozlišovacích schopností nových biochemických ukazatelů u kardiovaskulárních onemocněníRNDr. Simona Littnerová
Iveta Chvátalová Analýza vlivu hemodynamické podpory u koníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Kamil Jaroň Genomické ostrovy v genomu plísně asociované se syndromem bílých nosůMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Klára Jonasová Možnosti hodnocení kompetitivních rizik v observačních studiíchRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Petra Kovalčíková Hodnocení opakovaného výskytu sledované události v časeRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Zuzana Kozáková Environmentální charakteristika zimovišť netopýrů se zvýšeným výskytem geomykózyMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Kryštof Kupčák Řešení problému missing values v klinických registrechRNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Radomír Kůs Deterministické modely v epidemiologiiDoc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Tomáš Reigl Optimalizace metody detekce změn v počtu kopií genů z dat DNA mikročipůMgr. Eva Budinská, Ph.D.
Lukáš Rosol Míry složitosti při analýze signálu EEGProf. Michalis Zervakis
Marta Surgentová Výpočetní analýza proteinových tunelůMgr. Jan Brezovský, Ph.D.
Michal Svoboda Analýza rizikových faktorů pro rehospitalizaci a úmrtí z kardiovaskulárních příčin u konsekutivně sledovaných pacientů po akutním srdečním selháníRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Adéla Šenková Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiíchRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Jiří Šilar Detekce parametrů popisujících tvar T vlny signálu EKG a základní analýza vlastností těchto parametrů.Ing. Josef Halámek, CSc.
Petr Šlinz Výběr indikačních taxonů pro jednotky lesnického typologického systémuMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Roman Vyškovský Predikce časových řad pomocí umělých neuronových sítíIng. Milan Blaha, Ph.D.
Lenka Zemánková Biologické indikátory revitalizace vodních tokůMgr. Karel Brabec, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2012

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Dominik Dostál Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologiecké důsledkyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Zuzana ŠalplachtováModerní biodetekční systémy pro hodnocení přítomnosti látek s aktivitou dioxinového typu v různých typech vzorkůRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Jitka JohnováKritické srovnání testů ekotoxicity používaných pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů H14 Ekotoxicita v zemích Evropské unieIng. Vít Matějů
Edita KolářováNové metody hodnocení expoziceRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Zuzana KrausováLeydigovy buňky jako cíl endokrinních disruptorůRNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.
Šárka KřepelkováPoužití ekotoxikologických testů s půdními mikroorganismy a bezobratlými pro hodnocení vlivu bioodpadů na zemědělskou půduMgr. Stanislav Malý, Ph.D.
Lenka MikuláškováNakládání s nebezpečným odpadem ve stavebnictvíProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Alena NekvapilováEkotoxikologické biotesty na embryolarválních stádiích vodních obratlovců – otázky šetrné manipulace s modelovými organismyRNDr. Veronika Mlčáková, Ph.D.
Marek PípalIdentifikace vhodných metod pro studium imunotoxicity na embryích Danio rerioIng. Adam Jonáš, M.Sc.

Matematická biologie

Ina Kyselová Analýza asociací parazitárních společenstev, potravních a behaviorálních dat u populace orangutanůRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Lucie BrožováMetody hodnocení genetických asociačních studiíRNDr. Michaela Cvanová
Lenka ČápkováČasový vývoj regionálních trendů onkologických onemocnění v České republiceMgr. Radka Štěpánová
Barbora Hanáková Studium exprese genů specifických pro BRAF mutantní nádory kolorekta napříč různými částmi tlustého střeva u časných stupňů vývoje karcinomu.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Renata ChloupkováVýznam charakteru říčních koridorů pro životní strategie bezobratlých živočichů ve vodních tocíchMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Lenka KrupkováProstorové modelování vegetace na základě bioklimatických datMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Michaela KučerováFunkce pobřežní vegetace při tlumení antropogenních tlaků na říční ekosystémyMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Andrea LuterováModely dynamiky nádorových onemocněníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Zita MacháčkováHodnocení nákladové efektivity programů prevence zhoubných nádorůRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Petra MalcováModelování acidifikace lesních půd se zahrnutím neurčitostíProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Ondřej NgoIndikátory kvality v programu screeningu kolorektálního karcinomuRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Lucie PanáčkováStatistické modely pro hodnocení ekologického stavu stojatých vod pomocí fytobentosuRNDr. Simona Littnerová
Ivana SvobodováNástroje regresní diagnostiky v analýze přežitíRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Kateřina ČernáMetody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocněníRNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2011

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Tereza ProcházkováHodnocení vlivu různých extracelulárních směsí metabolitů (exudátů) sinic a řas pomocí růstově inhibičního testu na autotrofních organismechRNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.
Markéta SvobodováBioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kaluDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Marek ŠudomaVyužití kontaktních testů při hodnocení ekotoxicity kalů a kompostůMgr. Jana Vašíčková
Markéta BrázdováInterakce huminových látek a UV-VIS zářeníRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Aneta DydowiczováRole mezibuněčné komunikace v endokrinní disrupciRNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.
Pavel FojtEkotoxikologie terestrických plicnatých plžůDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Jana LebedováTradiční a moderní biomarkery v ekotoxikologii - experimentální využitíProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Marie MichelováVýskyt farmak v prostředí a jejich interakce s organismyMgr. Veronika Jálová, Ph.D.
Jana OndrováVliv půdních vlastností na bioakumulaci persistentních organických polutantů v žížaláchMgr. Klára Šmídová, Ph.D.

Matematická biologie

Mariya AntonovaModely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČRDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Petra BoudováStochastické modely predikující výsledky léčby chronické myeloidní leukémieRNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Petr DluhošMetaheuristické optimalizační metody pro registraci obrazů z magnetické rezonanceIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Martin HrochVyužití počítačové simulace společenstev v analýze biodiverzityRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Eva JakubcováStochastické modely v hodnocení mortality a přežití pacientů s akutním srdečním selhánímRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Barbora MaláDeformační modely v algoritmech pro prostorovu normalizaci MR obrazů mozkuIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Jiří MoravecPopulační historie virů způsobujících vzteklinuMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Lenka PuczokováGenetické faktory u systémového lupus erythematosus: review literatury a metaanalýzaProf. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Jakub TischlerPredikce vlivu aminokyselinové substituce na funkci proteinuRNDr. Antonín Pavelka
Michal UherParametrické modely v analýze přežitíRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Kateřina ZáleskáKlasifikace obrazů pomocí umělých neuronových sítíIng. Milan Blaha, Ph.D.
Blanka ProcházkováStatistické metody pro klasifikaci kvality dat v hematologických klinických registrechRNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2010

studentnázevškolitel

Chemie

Renata KocourkováBimolekulární fotoprocesy v matrici sněhu
Pavla KoskováBiodostupnosti organických látek v tuhých matricích
Dagmar JaníčkováAplikace rozptylového modelu na oblast Liberecka
Pavlína KaráskováPerfluorované látky v prostředí
Šárka UrcováFotochemie ropných látek - produkty a důsledky ropných havárií
Mária ChropeňováKontaminace horských půd perzistentními organickými polutanty
Kateřina BenčaťováPolyaromatické uhlovodíky v ovzduší bohatém na oxidanty: metodika vzorkování a implikace pro atmosférickou chemii.
Kateřina HoškováDiagnostické poměry polykondenzovaných aromatických uhlovodíků zjištěné na vzorcích z pasivního vzorkování ovzduší
Kateřina StehlíkováStanovení polárních pesticidů v environmentálních vzorcích
Dunja PetrovićVliv půdních podmínek na sorpci organických polutantů.
Marta SeifertováAlkylfenoly v environmentálních matricích
Eliška ČechováIdentifikace a stanovení obsahu steroidních látek v environmentálních matricích
Kristýna ŠtůlováRovnováhy steroidů v systému sediment/voda.
Lucie LangováSteroidní látky v odpadních vodách – výskyt, metody vzorkování a analytického stanovení

Ekotoxikologie

Lucia ŠkulcováVyužití testu toxicity s Caenorhabditis elegans pro hodnocení kontaminovaných půd a sedimentůdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Katarína BányiováModely hodnocení zdravotních rizik perzistentních organických polutantůRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Branka LakovićModely PBPK (physiologically-based pharmacokinetic models) a jejich využití v ekotoxikologiiprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Michal DymákHodnocení ekotoxicity vytěžených a dnových sedimentů ekotoxikologickými testy výluhůdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Sabina NémethováPraktické využití modelování a předpovědí ekotoxicity ve vodním prostředíprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Josef OspalíkVliv huminových látek na osud POPs ve vodáchRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Martina RichterováVýskyt a efekty látek v produktech denní potřebyMgr. Martin Beníšek, Ph.D.
Martin StečekMetody zpracování vzorků vody pro zjišťování přítomnosti látek narušujících hormonální rovnováhu organismůRNDr. Barbora Jarošová, Ph.D.
Lucie ŠindelářováVliv vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě po aplikaci na zemědělskou půdudoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Nikol KavkováVýskyt a efekty mošusových látek v prostředíMgr. Veronika Jálová, Ph.D.
Martin KopřivaPřístupy k hodnocení stavu a kontaminace vodních tokůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

Matematická biologie

Eva Jarošová Kompartmentový model dynamiky onkologických onemocněníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Zdeňka Adamu Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Anna GardavskáMatematické modelování biodegradačních procesůProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Kristýna HardynováProstorové modelování koncentrace těžkých kovů a jejich vliv na vegetaciMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Kateřina ChlupováMetody populačního hodnocení přežitíRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Hana ImrichováMožnosti propojení výsledků genomických experimentů s gene ontology online databázemi pro tvorbu metabolických sítí.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Andrea Janotová Analýza ChIp-čipů - současné metody a jejich porovnání na modelovém příkladu u nádorů.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Jitka Jirčíková Metody detekce Q-T intervalu ze signálu EKGIng. Pavel Jurák, CSc.
Martina Kalivodová Predikce výskytu a abundance vybraných taxonů vodních bezobratlých v tekoucích vodáchMgr. Karel Brabec, Ph.D.
Matyáš Kuhn Matematické modelování deformací tkání v MRI obrazechIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Markéta NovotnáPočítačové modelování znečistění v přírodě s využitím MapleProf. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Martin PoledníkMetody strojového učení pro analýzu MR obrazů mozkuIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Roman Richard Štěrba Bioklimatické modelováníMgr. Klára Komprdová, Ph.D.
Barbora Pěchotová Srovnání klasifikačních metod pro aplikaci na biologických datechMgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Jiné obory

Lucie BielskáSystém managementu kvality v laboratoři environmentálních analýz
Naďa ChytkováLagrangeovské modelování v rámci studia šíření znečišťujících látek v ovzduší
Nikol BlokešováMechanismy degradace jednotlivých skupin látek narušujících hormonální rovnováhu organismů v odpadních vodách
Anežka NečasováBiosenzory pro detekci genotoxických látek
Anna KutlákováVyužití techniky SPME při analýze vodných vzorků
Petra LorencováExtrakce a analýzy sinicových toxinů v biotických matricích

Nahoru

Obhájeno v roce 2009

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Veronika BuráňováKvasinky jako modelový organismus v ekotoxikologiiMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Petr MasnerPřístupy k hodnocení kvality sedimentů v malých vodních tocíchprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Eva TrávníčkováVyužití půdních mikroorganismů v biomonitoringu - nové poznatky a přístupydoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Matematická biologie

Michaela Bayerlová Co-evolution of arenaviruses and their hostsMgr. Natália Martínková, Ph.D.
Petra Hloušková Aplikace metod analýzy přežití v hodnocení dat DNA mikročipůRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Zuzana Ježíková Modelování v říční sítí (Modelování distribuce a osudu polutantů v aquatických ekosystémech - prostorové modelování, box modely, GIS)RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Tereza Kalábová Výběr příznaků pro klasifikaci jedinců řádu třásnokřídlíProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Pavlína Krečmerová Extrakce geometrických parametrů buněk ve 2-D obrazech z optické mikroskopieIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Denisa Malúšková Analýza kompetitivních rizik v analýze přežitíRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Vojtěch Maša Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metodRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Jiřina Mertová Vyhodnocení metod detekce a analýzy vysokofrekvenčních oscilací v intrakraniálním EEG záznamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsiíIng. Jiří Janeček
Jana Svačinová Časově-frekvenční transformace odezvy kardiovaskulárního systému na podrážděníProf. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Anna Svobodová Modelování distribuce a osudu perzistentních organických polutantů ve vegetaciMgr. Jiří Komprda, Ph.D.
Marie Švomová Kritická validace modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxiDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Hana Zelinková Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrůRNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
Alena Zoľáková Metody pro hodnocení dodržení klinických protokolů v oblasti protinádorové chemoterapieRNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2008

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Zdena MoosováBiochemické mechanismy vývojové toxicity u vodních živočichůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Pavel PilerZdravotní a ekologická rizika protinádorových léčivprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Jan PriessnitzTesty únikového chování v půdní ekotoxikologiiRNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.
Zuzana RábováPakomáři jako model hodnocení toxicity sedimentůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Eliška SychrováEkotoxicita komplexní biomasy sinic a jejich složekMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Kateřina TrnkováMakrofyta jako indikátory kvality tekoucí vodydoc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Matematická biologie

Štěpán Brázda Návrh informačního systému pro zpracování dat environmentálního monitoringuRNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Michaela Cvanová Epidemiologie komplexních chorob – metodologie analýz mezigenových vztahů a vztahů mezi genetickými faktory a prostředímRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Kamila Holubová Stochastické predikční metody v analýze přežitíRNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Ivana Ihnatová Metody meta-analýzy výsledků CGH, expresních a microRNA array studií.Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
Eva Janoušová Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozkuIng. Daniel Schwarz, Ph.D.
Ivana Jánová Metody meta-analýzy v onkologickém výzkumuRNDr. Eva Gelnarová
Simona Littnerová Mnohorozměrné statistické metody v hodnocení interakcí biologických společenstev a prostředíRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Tereza Pernicová Metody meta-analýzy v onkologickém výzkumuRNDr. Eva Gelnarová
Marcela Pongrácová Statistické metody genetické epidemiologieRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Radka Štěpánová Disease mappingRNDr. Eva Gelnarová

Nahoru

Obhájeno v roce 2007

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Kristýna VlachováVliv huminových látek na toxicitu komplexních vzorků ze životního prostředíRNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Petra MacíkováEndokrinní disruptory detekované in vitro systémy v různých složkách prostředíMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Martina NešporováMonitoring ekologických valencí druhů pod vlivem stresových faktorůRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Hana PaskerováBiomarkery ekotoxicity sinicMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Zbyněk ŠplíchalKontaktní testy ekotoxicity sedimentůprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Klára Šmídová (Vlčková)Nové chemické metody vhodné pro hodnocení biodostupnosti půdních kontaminantůdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Matematická biologie

Lukáš Kohút Využití nástrojů GIS v hodnocení ekologických rizikRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Tereza Košťálová Srovnání Mayfieldovy metody a analýzy přežívání v hodnocení hnízdní úspešnosti ptáků RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.
Jakub Kulaviak Informační systém komponent pro optickou mikroskopiiProf. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Ondřej Májek Využití standardních indikátorů k hodnocení kvality národního programu screeningu karcinomu prsuMgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Pavla Kadlecová Zásady správného managementu dat v klinickém hodnocení léčivMgr. Adam Svobodník, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2006

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Barbora Jarošová (Jedličková)Lake Restoration Managementprof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Tomáš ČápVliv polycyklických aromatických uhlovodíků na růst a vývoj vyšších rostlindoc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
Michala NešporováManagement odpadového hospodářstvíprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Petra StejkorováBiodiverzita a metodika hodnocení ekologických rizikDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2005

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Zuzana KostřicováBioindikace toxického znečištění drobných toků na základě analýzy deformit ústního ústrojí larev pakomárovitých (příp. dalších bezobratlých)Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Zdeňka KlimešováEkotoxikologické hodnocení speciálních typů odpadních vod: standardní metody a specifické efektyprof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Jana PeštováŽížaly jako modelový organismus pro studium bioakumulace xenobiotikdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Zdenka BednářováRetrospektivní hodnocení zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti polutantů v ovzdušíRNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Martina ČížkováHodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichůMgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Iva ProvalilováPodíl pevných částic z dopravy působících na zdraví člověkadoc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Matematická biologie

Martina Talianová Mechanizmy evoluce pohlavních systémůRNDr. Roman Hobza, Ph.D.
Radim Klapka Metoda FISH ve vysokorozlišovací cytometriiMgr. Miroslav Vařecha, Ph.D.
Dana Paulíčková Mobilní genetické elementyRNDr. Eduard Kejnovský, CSc.

Nahoru

Obhájeno v roce 2004

studentnázevškolitel

Ekotoxikologie

Ivana PochyláPerfluorované látky v prostředíProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Eva ŠutekováBiomarkery v ekotoxikologii půdních bezobratlýchDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Lenka HořanskáEkotoxikologické profily organofosforových sloučenin dle Direktivy 2000/60/EUProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Daniel JančulaEkotoxikologické hodnocení metod vedoucích k omezení masového rozvoje nárostových organismů v chladicích věžích ČEZProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Jiřina KlieštíkováHodnocení fosfolipidických mastných kyselin jako endpoint při hodnocení ekologických rizik pro půduDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Klára KozlováBiodostupnost POPs v půdách - možnosti hodnocení ekotoxikologickými testyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Vratislav KubíkTerestrické modelové ekosystémyDoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Kateřina Nováková (Bártová)Ekotoxikologické profily vybraných perzistentních organických sloučenin dle Direktivy 2000/60/EUProf. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Pavel OdráškaVýznamná léčiva a endokrinní disrupce v životním prostředíProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Hana PernicováEkotoxicita sinic - identifikované toxiny vs. další faktory v komplexních vodních květechProf. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Radka Hejlová Hodnocení metod pro ekotoxikologické testování zemědělských půd po aplikaci čistírenských kalůMgr. Stanislav Malý, Ph.D.

Matematická biologie

Lucie Neuvirtová Epidemiologie závažných onemocněníRNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Zuzana Šlégrová Analýza dat MRI pro prediktivní hodnocení vývoje roztroušené sklerózyMgr. Adam Svobodník, Ph.D.
Michal Štícha Vývoj modelu hodnotícího vliv proteino-energetické malnutrice na vývoj vážně nemocných pacientůDoc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Nahoru

Obhájeno v roce 2003

studentnázevškolitel

Matematická biologie

Petra Ovesná Systém AB0 v lidských kostechMgr. Jana Benešová

Nahoru

Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí