RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Program workshopu

Čtvrtek 24.2

Přibližný čas Program:
9:00 Úvod (Doc.Hofman) ikona pdf
9:15 Představení Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Doc. Klánová) ikona pdf
9:30 VŠ výuka v ČR, na MU a v Centru (Doc. Hofman) ikona pdf

Představení cílů projektu a jeho aktivit (Doc. Hofman) ikona pdf

Diskuse k projektu jako takovému, k VŠ výuce apod.
10:15

Představení jednotlivých partnerských organizací:

Arnika – program Toxické látky a odpady (Mgr. Krčmářová) ikona pdf
Český hydrometeorologický ústav (Dr. Váňa )ikona pdf
ECO –management s.r.o. (Dr. Váňa) ikona pdf
ENVISAN-GEM, a.s. (Ing. Matějů) ikona pdf
SITA, a.s. (Mgr. Špičák, Mgr. Knězů) ikona pdf
Státní rostlinolékařská správa (Dr. Navrátilová) ikona pdf
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zěmdělský (Mgr. Vaculík, Dr. Malý) ikona pdf
Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i. (Ing. Sirotková) ikona pdf

12:30 Oběd
12:30 Představení jednotlivých stávajících předmětů a jejich inovací (připravili jednotliví pedagogové) ikona pdf
15:30 Přestávka
15:45 Pokračování - Představení jednotlivých nových předmětů a jejich vizí (připravili jednotliví pedagogové) ikona pdf
17:30 Večeře
18:00 Schůzka partnerů a vedení projektu – administrativní aspekty projektu

Pátek 25.2.

Přibližný čas Program:
9:00 Pokračování - Představení jednotlivých nových předmětů a jejich vizí (připravili jednotliví pedagogové) ikona pdf
10:15 E‐learning ‐ možnosti a ukázky (Dr. Bittner) ikona pdf
10:30 Propagace výuky a průzkumy (Dr. Pašková) ikona pdf
10:45 Webový portál – vize a diskuse (Doc. Hofman) ikona pdf
11:00 VŠ výuka v několika desetiletích – kam ano a kam ne? (prof. Matoušek) ikona pdf
12:00 Závěrečná diskuse, podněty, shrnutí a závěry ikona pdf
12:15 Oběd
13:30 Exkurze do laboratoří Centra
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION