RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Nová témata disertačních prací


Výzkumníci Centra vypisují nová témata disertačních prací pro doktorské studium od roku 2013/2014. Jako každý rok nabídka témat je velice široká od analyticky orientovaných témat pro Chemii životního prostředí po výzkum efektů na nejrůznější organismy pro obor Ekotoxikologie. Více informací i přehled nových témat naleznete v tomto souboru

Investice do rozvoje vzdělávání

29.01.2013

Zpět

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION