RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Nejlepší studenti kurzu Odpadové hodpodářství v praxi oceněni SITA CZ


Brno, 27. března 2012 - Několik desítek studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity absolvovalo v podzimním semestru kurz Odpadové hospodářství v praxi vedený lektory ze společnosti SITA CZ a.s. Kurz je jedním z nově zavedených předmětů v rámci realizace projektu OPVK RECETOX EDUCATION, jehož cílem je inovovat a rozšířit environmentálně orientovanou výuku na Masarykově univerzitě. Studenti díky kurzu získali důležité informace přímo z praxe, přednášky byly navíc doplněny exkurzemi v zařízeních pro zpracování a odstranění odpadu. Při závěrečné zkoušce uspěly nejlépe tři studentky, a jelikož jejich výsledky byly vynikající, rozhodla se je SITA CZ odměnit a zároveň jim umožnit návštěvu v jednom z jejich provozů.

Nejlepší studenti kurzu Odpadové hodpodářství v praxi oceněni SITA CZ Nejlepší studenti kurzu Odpadové hodpodářství v praxi oceněni SITA CZ

06.04.2012

Zpět

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION