RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

POCHOPENÍ environmentálních souvislostí - KLÍČEM k řešení globálních problémů


POCHOPENÍ environmentálních souvislostí - KLÍČEM k řešení globálních problémů

POCHOPENÍ environmentálních souvislostí - KLÍČEM k řešení globálních problémů

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

uspořádalo dne 31. října 2011

celodenní kurz pro studenty 3. ročníků SŠ a gymnázií. V rámci tohoto kurzu byli studenti interaktivně seznámeni s tématy z oblasti ochrany životního prostředí, ekotoxikologie a chemie životního prostředí a prakticky si vyzkoušeli vybrané metody z těchto oborů.

Kromě odvahy diskutovat prokázali studenti schopnost pracovat ve skupinách při plnění společných úloh. Studenti se všech úkolů zhostili na výbornou a prezentovali tak schopnosti takřka na národní úrovni, protože se kurzu zúčastnili studenti jak z Jihomoravského (Gymnázium Elgartova a Gymnázium Barvičova, Brno; Gymnázium TGM Zastávka u Brna, Gymnázium Klobouky u Brna, Gymnázium Židlochovice, Gymnázium Blansko) tak i Středočeského kraje (Gymnázium Botičská, Gymnázium Seifertova a Masarykova SŠ Chemická v Praze).

Témata přednášek:

  • Globální transport chemických látek
  • Akumulace látek v potravních řetězcích
  • Znečištění vodního prostředí
  • Toxické vodní květy sinic
  • Farmaka ve vodách
  • Recyklace surovin
  • Life cycle assessment

Laboratorní cvičení :

chemické laboratorních dovednosti, ekotoxikologické biotesty (klíčivost Sinapis alba a imobilizace Daphnia magna)

Motivace:

Životní prostředí je kontaminováno mnoha chemickými látkami, a to především díky lidské činnosti. Problematika vstupu látek do prostředí, jejich transportu a přeměn je komplikovaná a porozumění těmto jednotlivým fyzikálně-chemickým procesům může pomoci pochopit toxické působení na organismy včetně člověka.

POCHOPENÍ environmentálních souvislostí.pdf

02.11.2011

Zpět

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION