RECETOX EDUCATION | Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU

Zahájení výuky nových prakticky zaměřených kurzů


V prvním říjnovém týdnu 2011 byla zahájena výuka dvou nových kurzů vytvořených v rámci projektu OPVK "Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU" (CZ.1.07/2.2.00/15.0213), které jsou významně zaměřeny na environmentální praxi: Nápravy environmentálních škod (ENV008), který vyučují odborníci z ENVISAN-GEM, a.s. a Odpadové hospodářství v praxi (ENV009), který vyučují odborníci ze SITA CZ a.s..

Do obou kurzů se zapsalo 43 studentů, což předčilo všechna očekávání řešitelů projektu. Na prvních lekcích kurzu byla hojná účast a studenty kromě přednášek také čekají zajímavé exkurze do reálných provozů dané problematiky.

Zahájení výuky nových prakticky zaměřených kurzů Zahájení výuky nových prakticky zaměřených kurzů

05.10.2011

Zpět

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
OPVK - RECETOX EDUCATION