RECETOX EDUCATION
Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU


Výukový portál


Vítejte na stránkách věnovaných výuce na PřF MU, která je orientována na problematiku životního prostředí!

Tento portál je současně webem výukových aktivit Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Tento výukový portál byl vytvořen díky projektu Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0213).

Cílem existence tohoto portálu je:

  • Poskytnout studentům příjemnou a poutavou formou všechny potřebné informace pro studium v oborech i konkrétních předmětech PřF MU, které se dotýkají problematiky životního prostředí. Cílem ale není znovu uvádět veškeré informace zveřejněné na stránkách PřF ani v informačním systému MU, ale vytvořit přehledný rozcestník pomáhající se v těchto informacích orientovat.
  • Zvýšit pomocí tohoto portálu mezioborovost v tom smyslu, že zde zpřístupňujeme informace o naší výuce nejen pro studenty oborů Chemie životního prostředí a Ekotoxikologie garantovaných Centrem, ale i pro studenty dalších oborů, kteří jsou čím dál více účastníci výuky našich kurzů.
  • Sloužit tímto webem pro odborníky z environmentální praxe, kteří chtějí získat představu o této výuce, nebo se do ní aktivně zapojit.

Naše VIZE

Chceme, aby výuka PřF MU zaměřená na problematiku životního prostředí umožnila absolventům a absolventkám lepší přípravu na potřeby trhu práce a systematicky je vzdělala v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Proto se pouštíme od roku 2011 do rozsáhlé inovace výuky, která má u budoucích absolventů a absolventek zvýšit flexibilitu, uplatnitelnost a konkurenceschopnost. Chceme inovovat obsah i formu výuky jednotlivých předmětů, zvyšovat interaktivní aspekt výuky, týmovou práci, vzdělávání formou stáží a exkurzí a posilnit e-learning. Chceme do výukové nabídky zavést zcela nové kurzy orientované více na chybějící mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata. Chceme, aby výuka nebyla jen věcí akademiků z PřF MU, ale byla utvářena i odborníky z praxe. Chceme rozvíjet přenositelné kompetence studentů, aby neměli pouze odborné znalosti, ale dokázali je také vhodně použít a prosadit. Chceme, aby naši absolventi nebyli čistě jen vědecky profilovaní, ale orientovali se prakticky na reálné environmentální problémy v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Věříme, že absolventi kvalitně vzdělaní v problematice životního prostředí budou přínosem společnosti usilující o trvalou udržitelnost rozvoje a ochranu životního prostředí.

Aktutality
Přímé odkazy

RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

 
 
 
Vyrobilo:
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí